Дата: 20.08.2018

Източник: БНР

Прочетено: 1272

"Темата за интеграцията на хората с увреждания е изключително чувствителна и отношението към нея до голяма степен е лакмус за зрелостта на едно общество". Това коментира в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" Добри Митрев от Българската стопанска камара (БСК): 
 

"Проблемите в тази област се натрупват и решаването им става все по-трудно и сложно. Решаването на тези проблеми изисква аргументирани последователни мерки, които да са насочени към устойчиви резултати и да променят усещането в хората, които изпитват затруднения. При дефицита на работна сила работодателите възприемат хората с увреждания като потенциален трудов ресурс, но начинът, по който това е предвидено да се случва като законодателство в този проект на Закона за хората с увреждания не е най-удачният и не е съобразен с националните ни условия и ниво на икономическо развитие. Законът предвижда всеки един работодател, който има от 20 до 49 работници, да назначава едно лице с трайно увреждане, а ако служителите са от 50 до 99, да се назначат 2 лица с трайни увреждания, ако са с над 100 заети лица да се назначи 4% от общия средностатистичен състав. Ако работодателите не могат да изпълнят тази квота, проектът на закона предвижда ежемесечно и неограничено във времето всеки работодател да заплаща някаква компенсационна такса, която е в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко неназначено лице с увреждане. Тези суми, които на практика са квази данък за бъдещите работодатели, трябва да се превеждат в предвиждания фонд за заетост на хората с увреждания. Проблемът е в това, че едва ли това е подходът, по който държавата трябва да се опитва да събере интересите и на работодателите, и на хората с увреждания, които имат желание и здравна възможност да осъществяват трудова дейност".

Митрев допълни още:

"В разпоредбите на Закона за хората с увреждания е записано, че Фондът има за цел да подкрепя изпълнението на приоритетните проекти и програми, инвестиционни разходи, дейности в процесите на професионална трудова рехабилитация и други подкрепящи мерки за подпомагане на заетостта на хората с увреждания, а не да компенсира директно хората с увреждания. В този фонд е предвидено да има някаква администрация, Управителен съвет, в който влизат Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция по труда".

Цялото интервю с Добри Митрев можете да чуете от звуковия файл.