09.10.2018

Изпълнителният председател на БСК участва в двудневна среща на ръководителите на членуващите в BusinessEurope организации, в Париж (9-10 октомври 2018 г.)

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев е на посещение в Париж, където на 9 и 10 октомври 2018 г. се провежда среща на президентите на организациите, членуващи в BusinessEurope – най-влиятелният бизнес съюз в Европа. В срещата участват 85 ръководни представители на 39 национални бизнес организации, сред които и БСК.

Основна тема на срещата е бъдещето на ЕС до 2030 г., както и основните направления на работа на BusinessEurope през следващата година. Европейските бизнес лидери обсъждат програмата си за предстоящия Съвет на президентите на организацията, който ще се проведе на 23-24 ноември 2018 г., във Виена, както и начините за подобряване на работата и комуникацията в рамките на BusinessEurope. Президентите на BusinessEurope решиха домакинството на срещите на организацията през първото полугодие на 2019 г. да поеме Финландия, тъй като Румъния, която ще председателства ЕС в този период, няма пълноправен член в BusinessEurope.

Днес (10 октомври) Радосвет Радев разговаря с президента на BusinessEurope Пиер Гатаз, който беше избран на поста на 18 май т.г., в София, при домакинството на БСК. Ръководителите на двете организации обсъдиха приетите в средата на тази година промени в Директивата за командироване на работници. Радосвет Радев изрази задоволство от решението на ЕП и на Съвета ревизираната директива да не се прилага за сектора на международния транспорт до влизане в сила на специалното секторно законодателство. Заедно с това, той подчерта, че БСК и членуващите в нея браншови организации от транспортния сектор ще следят внимателно дискусиите по темата в европейските институции и ще настояват за подкрепата на BusinessEurope, макар организацията да се председателства от французин[1].

В тази връзка, Радосвет Радев припомни, че до момента позицията на BusinessEurope е била идентична с тази на БСК, а именно, че трябва да се съхранят условията за лоялна конкуренция в Европа, без да се налагат допълнителни рестрикции и неравнопоставеност за различните участници в пазара, в частност – във вреда на българските превозвачи. Изпълнителният председател на БСК беше категоричен, че законодателните промени, които Франция и други големи европейски държави се стремят да наложат, са механизъм за нелоялна конкуренция спрямо българските им конкуренти, което е в противоречие с принципите на единния пазар и вреди на общата конкурентоспособност на Европа.

В хода на разговора Радосвет Радев отбеляза, че БСК отстоява последователна позиция по проблема с командироването на работници от транспортния сектор още от лятото на 2017 г. През м. март 2018 г. БСК реагира остро срещу предварителната договореност между Българското председателство на Съвета на ЕС, ЕК и ЕП. В позицията си БСК отбеляза, че „постигнатата договореност игнорира по недопустим начин съществените разлики в произведената крайна добавена стойност, произтичащи от различното място във веригите на добавената стойност и доставки на основните контрагенти, подизпълнители и доставчици на стоки и услуги, агенции за временна работа и др.“ Според БСК, ограничаването на срока за командироване на работници до 12 месеца, с възможност да се удължава до 18 месеца, категорично не отговаря на интересите на предприятията в ЕС, на необходимостта от подобряване на конкурентостта в условията на изостряща се глобална конкуренция и нелоялни търговски практики, инициирани от трети държави. Практически се подлага на забрана дългосрочната мобилност на работната сила в индустрията, бизнес услугите и аутсорсването на дейности и функции, извършвани от командировани работници. По време на Трипартитната среща на върха, проведена в Брюксел на 21 март 2018 г., тогавашният изпълнителен председател на БСК Божидар Данев изрази аналогична позиция от името на европейските работодатели, в присъствието на европейските лидери Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер, както и на българския министър-председател Бойко Борисов.

По време на срещата бяха представени резултатите от проведено през лятото на тази година проучване сред членовете на BusinessEurope относно силните и слабите страни, както и възможностите и рисковете пред Европа.

Отговорите показват, че европейските компании:

  • считат, че единният пазар е „короната на Европейския съюз“. Респондентите единодушно считат, че единният пазар е много важен (83%) или важен (17%) за успеха в бизнеса.
  • общата търговска политика на ЕС е много полезна, като 59% от респондентите считат, че тя е много важна, а за 28% е важна.
  • са дълбоко загрижени за националистическите тенденции, които могат да подкопаят европейския проект и четирите му основни свободи (свобода на движение на стоки, услуги, капитал и хора), които са в основата на нашия просперитет;
  • настояват в основата на европейската стратегия за развитие да бъдат поставени уменията на работната сила.

100% от членовете на еврозоната определят като силно положителни (61%) или положителни (39%) ползите от принадлежността към единната валута.

Президентът на BusinessEurope Pierre Gattaz коментира: "Този семинар е първа стъпка за изграждане на обща визия за това, което очакват европейските компании. Докато някои хора искат да поставят под съмнение изграждането на ЕС, както го познаваме от 60 години, компаниите отново потвърдиха своя ангажимент за по-нататъшно развитие на единния пазар и укрепване на икономическия и паричен съюз.“

Вж. СНИМКИ от срещата на Радосвет Радев с Пиер Гатаз

 

[1] Известна е категорично неприемливата за българския бизнес позиция по този въпрос на френския президент Еманюел Макрон

Дата: 09.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 14345