Дата: 19.10.2018

Източник: БАУХ

Прочетено: 1940

На есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора, която се проведе на 12 октомври в „Интер Експо Център“ в София бе даден официалният старт на Годишните HR награди на БАУХ за 2018 г.

Конкурсът отличава най-изтъкнатите HR професионалисти и техните компании, сред членовете на БАУХ, в седем категории, а осмата е посветена на организационното лидерство. Подробности може да намерите ТУК.

Всеки, който желае да заяви своя професионализъм при създаването на нови проекти, ефективно реализирани на практика през 2018 г., може да бъде номиниран чрез номинационната форма ТУК до 30 ноември 2018 г.! Важно условие е той да бъде член на Българска асоциация за управление на хора – подробности вижте ТУК.

Изтъкнати HR професионалисти от различни сфери ще бъдат жури на Наградите и ще оценяват обективно кандидатурите ви – кои са те вижте ТУК!

Фази на протичане на конкурса

•    Фаза 1 – Кандидатстване

По време на тази фаза ще бъдат събирани кандидатури за награда във всяка категория. Само членове на Българска асоциация за управление на хора могат да участват в конкурса. Всяка подадена кандидатура трябва да съдържа стандартен формуляр и доказателства за кандидатурата. За да получите стандартния формуляр, трябва да попълните номинационната онлайн форма за участие в конкурса ТУК

Ако желаете да предложите ваши колеги, партньори и др. да участват в конкурса, можете да ги номинирате, като използвате номинационната онлайн форма ТУК. Анонимността ви като номиниращ е гарантирана. Приемат се номинации само за членове на Българска асоциация за управление на хора. След получаване на номинация наш представител ще се свърже с номинирания, за да уточни дали приема или не да участва в конкурса.

Период: 12 октомври – 30 ноември 2018 г.

•    Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента

Провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока, наличието на изискуемите документи: формуляр и доказателства.

Период: 3 – 5 декември 2018 г.

•    Фаза 3 – Оценка по допустимост

Провежда се от журито в конкурса по следните критерии:

- Релевантност спрямо категорията – номинацията да отговаря пълно и точно на описанието на категорията - като същност, съдържание и обхват;

- Представяне на кандидатурата – добре структурирано, ясно, конкретно и отлично оформено представяне; високо ниво на експертност на съдържателно ниво и много добра писмена култура при оформянето на изискуемите документи;

- Мотивация – демонстрирана висока мотивация за участие чрез представяне на номинацията с пълен/достатъчен набор от доказателства и онагледяващи материали според критериите за оценка.

Период: 5 – 21 декември 2018 г.

•    Фаза 4 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията

Осъществява се от журито на база предоставените от кандидатите доказателства и по утвърдените показатели/критерии за всяка категория. По преценка на журито се провеждат срещи с кандидати.

Период: 27 декември 2018 г. – 20 януари 2019 г.

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония в края на месец януари 2019 г.


Контакти:
Българска асоциация за управление
на хора
ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14
София - 1000
Тел. (02)950 10 90, 950 10 91
Факс: (02) 950 10 92
e-mail: bapm@bapm.bg