26.11.2018

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев се срещна с новия български посланик в Република Македония Ангел Ангелов. Двамата обсъдиха възможностите за активизиране на българо-македонските икономически връзки, като бяха поети взаимни ангажименти за информиране и партньорство.

Преките български инвестиции в Македония са в размер на 165 млн. евро, като през първото полугодие на тази година инвестиционният поток от България към Македония е 1,9 млн. евро.

Данните за първото полугодие на 2018 г., сравнени със същия период на 2017 г.., отчитат:

  • ръст в стокообмена от 5,5%;
  • ръст в износа с 6,6%;
  • ръст във вноса с 4,1%;
  • търговското салдо остава положително за България и е в размер на 45,1 млн. евро.

Структурата на българския износ за Македония през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка и полуфабрикатите. В стойностно отношение най-голям е износът на електроенергия, на нефтени масла и масла от битуминозни минерали, на други нефтопродукти, черни метали и чугун, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции.

При вноса от Македония в България най-голям е делът на оловните, медните и цинкови руди и концентрати – почти 50%, плосковалцувани черни метали, метални и пластмасови тръби, жици и кабели. Македонският износ, не само към България, е основно от стоки с ниска степен на обработка – суровини (руди и концентрати на цветни метали – цинк,  олово и мед), металургични изделия – валцувани продукти от желязо и стомана, вино, селскостопански продукти, метални отпадъци (скрап), материали за строителството.

Перспективни стоки за износ за Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

 

 

Дата: 26.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3674