07.01.2019

Новоназначеният посланик на България в Черна Гора - Меглена Плугчиева, се срещна днес с председателя на БСК Радосвет Радев. Двамата обсъдиха възможностите за партньорство по отношение подобряването на търговско-икономическите връзки между двете държави.

Към настоящия момент Черна гора е търговски партньор, с който България има незначителен стокообмен (18 млн. евро) и сравнително слабо развити връзки в търговско-икономическата област. Между двете страни съществуват все още недобре използвани възможности за разширяване на бизнес контактите в хранително-вкусовата, металургичната, текстилната и мебелната промишленост. Продуктите на българската лека и хранително-вкусова промишленост са потенциално интересни за черногорския пазар. Сериозни са и възможностите за участие на български компании в инфраструктурни проекти, за които е осигурено финансиране от страна на Китай и ЕС, стана ясно по време на срещата.

Положителна тенденция обаче е, че през последните години стокообменът непрекъснато расте, а търговското салдо е положително за България. България изнася за Черна гора основно хлебни и тестени изделия (бисквитни продукти), медикаменти, цигари и пурети, шоколад и други хранителни продукти, пластмасови артикули, електроуреди (основно бойлери, бързовари и миялни машини). От Черна гора внасяме най-вече необработен алуминий, стъкларски изделия, части и принадлежности за автомобили, ремаркета и полуремаркета за превозни средства, легирани стомани и др.

Българските инвестиции в Черна гора са в размер на около 240 000 евро, а към настоящия момент на този пазар чрез свои търговски представителства са представени български фирми като: „Кълвача газ“, „Приста Ойл“, „Рубела“, „Ми газ“, „Офис 1“, „Голдън Роуз“, „Техномаркет“, „Интертръст“ и др. Малки и средни фирми, опериращи в Черна гора, проявяват ограничен интерес към инвестиране в добивния и преработвателния сектор. Черна гора определя като приоритетни за привличане на инвестиции следните сектори: инфраструктура, енергетика, производство на храни, туризъм. Черна гора не е включена към целевите страни на инвестиционен маркетинг на Българската агенция за инвестиции, предвид слабия двустранен интерес и ниските нива на двустранните инвестиции. 

За последно българо-черногорската междуправителствена Комисия за икономическо сътрудничество е заседавала през 2012 г., в гр. Подгорица. Съгласно установената практика сесиите се провеждат на ротационна основа в столиците на двете страни, като домакин на четвъртата сесия следва да бъде България.

Меглена Плугчиева и Радосвет Радев се договориха за регулярен обмен на информация от интерес за българските компании, както и за установяване на по-тесни връзки между бизнес асоциациите в двете държави. Сред акцентите на бъдещото партньорство ще бъде и подпомагането на евроинтеграцията на Черна гора, в контекста на Балканската перспектива, очертана от Българското председателство на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. "Българските стопански среди могат да предадат ценен опит на черногорските си колеги и партньори", убеден е председателят на БСК Радосвет Радев. 

Дата: 07.01.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4484