20.03.2019

Министър Красимир Вълчев се включи в дискусия, посветена на висшето образование

Една съсловна и три браншови организации, както и 6 компании, с над 5500 заети, бяха приети за членове на БСК

Първите почетни членове на БСК са Фил Филипов, Шевкет Чападжиев, Игнат Канев, Димитър Алексиев и Жан-Мари Стандарт

вж. СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Взаимодействието между бизнеса и висшите училища и търсенето на практически резултати, спомагащи за формирането на дигитални компетенции у кадрите, бе една от водещите теми на проведеното днес, 20 март 2019 г., заседание на Управителния съвет на БСК. В дискусията по темата се включиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Общото събрание на ТУ-София проф. Георги Тодоров, председателят на Ректорския съвет в РБ и ректор на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, и ректорът на ТУ-София чл. кор. проф. Георги Михов.

Членовете на УС на БСК оцениха дискусията по отношение налагащите се промени в съдържанието на обучението в системата на висшето образование като изключително полезна и подкрепиха споделените от ректорите констатации в посока усъвършенстване на управлението на българските университети, контрола върху тяхната дейност и необходимостта от промяна на начина на финансирането им, в съответствие с европейските стандарти и практика.

УС на БСК възложи на председателя на Камарата да предложи на Министъра на образованието и науката проект на Споразумение за сътрудничество по отношение качеството на висшето образование и изискванията на пазара на труда, както и създаването на Консултативен съвет, съдействащ за създаването на условия за прилагане на добрите практики в дуалното обучение за образователна степен „Професионален бакалавър“.

В рамките на предварително определения дневен ред бяха приетиОчаквания на Управителния съвет, браншовите и регионални сдружения и предприятия, членуващи в Българската стопанска камара, към кандидатите за български представители в Европейския парламент (ЕП)“. В документа се подчертава, че в качеството си на основен представителен наднационален законодателен орган, ЕП изпълнява ключово значима роля за развитието на европейската правна рамка, за икономиката на ЕС и конкурентоспособността на всички държави-членки. Отчитайки съвременните глобални предизвикателства, пред които е изправен ЕС, както и необходимостта от ускорена конвергенция на националната производителност, доходи и жизнен стандарт към средните равнища в ЕС, бърз преход от валутен борд към механизма на обменните курсове ERMII и еврозоната, Управителният съвет на БСК заявява следните основни очаквания от името на членуващите браншови и регионални сдружения и предприятия към кандидатите за български представители в Европейския парламент:

 • Гарантиране на конкурентни позиции на европейската индустрия и икономика на знанието, на големите предприятия и малкия бизнес на глобалните пазари;
 • Благоприятна инвестиционна, данъчна и регулаторна среда, насърчаваща иновациите, новите технологии и инвестициите в човешкия капитал;
 • Гъвкави трудови отношения и модерни образователни и професионални стандарти в отговор на цифровизацията на икономиката и задълбочаващите се демографски проблеми;
 • Балансиран енергиен преход към т. нар. ниско- и безвъглеродна икономика, основан на ефективна регулаторна рамка, иновационни технологии, конкурентни пазари и цени на енергийните ресурси;
 • Радикална трансформация на предприятията, веригите на доставки и добавена стойност към модела на кръгова, ресурсно щадяща икономика;
 • Осигуряване на транспортна и дигитална свързаност и масирани инвестиции в периферията на европейската транспортна мрежа.

На днешното си заседание УС на БСК прие за членове на Камарата една съсловна и три браншови организации, както и шест компании, осигуряващи над 5500 работни места:

 1. „Джапан Табако Интернешънъл България“ ЕООД /JTI/. Дружеството е учредено през 2005 г. и е с основна дейност търговия на едро с тютюн и тютюневи изделия. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД е част от глобалната тютюнева компания Джапан Табако Интернешънъл, създадено през 2005 г. JTI България разпространява продукти от марките Camel, Winson, Sobranie, LD, More, Benson & Hedges и Old Holborn. JTI e водеща международна тютюнева компания с дейност в над 120 страни. Тя е световен собственик извън САЩ на цигарена марка номер две в света - Winston и на Camel, като компанията държи най-голям световен дял от продажбите и на двете марки. Други глобални марки от портфолиото са Mevius и LD. С международната си марка Logic, JTI е основен доставчик и на пазара за електронни цигари. От 2011 г. насам, компанията има присъствие и в категорията тютюневи продукти, консумиращи се чрез нагряване – чрез марката Ploom. Централата на компанията е в гр. Женева, Швейцария, има приблизителен брой 40 000 служители. Притежава награди от Global Top Employer за четири поредни години, като компания най-добър работодател. Пет поредни години JTI България е и сред най-добрите работодатели в България в ежегодното проучване на AON Hewitt. Към настоящия момент в дружеството работят 63 души по трудов договор.
 2. ДАНЛЕКС“ ЕООД. Дружеството е учредено през 1996 г. и е с предмет на дейност ремонт на електронни и оптични уреди и апарати. Дружеството осъществява своята дейност в следните направления: Инспекция и детекция: Рентгенова инспекция, детекция на експлозиви и наркотици, пунктове за проверка сигурност, инспекция на хора, инфрачервена идентификация на химикали, детекция на метали; Военни приложения: Мобилни, стационарни и портативни системи за химическо разузнаване, мониторинг, детекция и локализация на химически и биологични оръжия за масово поразяване и токсични индустриални химикали; Терминално и летищно оборудване: Системи за транспорт и обработка на багажи – сортиране, ранно складиране, чек-ин приложения, проследяващи и информационни системи. Терминално обзавеждане; Радиоактивно измерване: Дозиметрия, изследване и детекция на радиоактивно замърсяване, радиологичен контрол на достъп, мониторинг на околната среда в реално време, системи за събиране и обработка на данни; Музеи и Галерии: Оборудване за експозиции и галерийни пространства. Музейно осветление и уреди за климатичен режим. Оборудване за фондохранилища. Апаратура за реставрационни лаборатории. Към настоящия момент заетите в дружеството по трудов договор са 17 души.
 3. „ХИЪР Юръп Б.В. - Клон България“ КЧТ (клон на чуждестранен търговец HERE Technologies). Учредено през 2008 г. HERE Technologies е глобален доставчик на картови бази данни и локализационни продукти и услуги, с над 30 години опит в индустрията. Общо в групата са наети над 8000 служители, локализирани в 56 държави. От 2015 г. HERE е част от германски консорциум от AUDI, BMW и Daimler. Като партньори към консорциума се присъединяват и други компании като - Intel, BOSCH, Pioneer, LG, NVIDIA, Baidu, SAP, Dubai и др. През последните две години компанията трансформира своята дейност от предоставяне на данни в предоставяне на услуги през отворени платформи. Съвместно с партньорите си работят по разработване на архитектурите на „Интернет на нещата“, „Умни градове“ и „Автономни автомобили“. ХИЪР Юръп Б.В. - Клон България е създаден с основна цел изграждане и поддържане на картовата база данни и деривативни продукти на групата. Към настоящия момент заетите в дружеството по трудов договор са 17 души.
 4. „ТЕХ-КО“ ООД е основано през 1994 г. и е с основен предмет на дейност внос и търговия с автомобилни части, масла, смазочни продукти за леки, лекотоварни и товарни автомобили, селскостопанска техника и автосервизни услуги. Дружеството е един от лидерите на българския пазар, като доставчик на резервни части и масла. „ТЕХ-КО“ ООД е официален дистрибутор на над 150 световни марки, предпочитани за оригинално вграждане (OEM original equipment manufacturer) в автомобилната индустрия. Клиенти на „Тех-ко“ ООД са автосервизи, транспортни и автобусни компании и други с общ брой над 10 000 корпоративни клиенти и партньори. „Тех-ко“ ООД притежава собствена търговска мрежа, състояща се от 35 търговски обекта, разположени в 26 града в България, която извършва и доставката на съответните части и продукти до автосервизите и клиентите си. Централният склад в София поддържа постоянна наличност от над 100 000 активни каталожни номера, а регионалните складове поддържат оптимална гама, съобразена със спецификите на местните пазари. „Тех-ко“ е съсобственик в специализирана компания за автосервизно оборудване „Нитех“ ООД, предлагаща общи и специализирани инструменти, диагностични и софтуерни продукти, крикове, бояджийски камери, стендове за ГТП, консултации и обучения на сервизни работници. От 2006 г. „Тех-ко“ ООД е пълноправен акционер в Temot International, международна организация с дългогодишни традиции в търговската и сервизна дейност в автомобилния сектор. Основният акцент в политиката на Temot International е да координира и организира акционерите, които са сред водещите компании за следпродажбено обслужване на автомобили в Европа. В системата на „Тех-ко“ ООД функционират и два автосервиза – в гр. София и гр. Пловдив. Към настоящия момент заетите в дружеството по трудов договор са 726 души.
 5. КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД. Дружеството е учредено през 2003 г. и е с основен предмет на дейност организиране на събития, туроператорска и турагентска дейност, професионален конгресен организатор PСО, притежавани лицензи за туроператор № 5723 и №5174 за туристически агент. Притежава Сертификат "Професионална Отговорност" и Сертификат за качеството ISO 9001:2015, издаден от LIOYD'S REGISTER LRQA. „Компания за международни конгреси“ ООД е един от лидерите за България в управлението на международни събития, с над 5000 успешно организирани събития, 290 000 регистрирани делегати и реализирани финансови обороти над 15 млн. лв. за последните 3 години. Екипът на дружеството е изграден от 30 експерти с изградено специфично за индустрията ноу-хау и собствена система за управление на събития. Дружеството извършва и PR, маркетингови проучвания и други дейности. Компанията е първият носител на наградата "EVENTEX“ в категория „Организатор на годината“ за 2011 г. Притежава собствен логистичен център в гр. София. Към настоящия момент заетите в дружеството по трудов договор са 25 души.
 6. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е учредено през 2010 г., с основен предмет на дейност предоставяне на професионални услуги на юридически лица в сферата на мениджмънт на информация, управление на физически архиви, управление на дигитални архиви и дигитални услуги, доверително унищожаване на поверителни документи и всякакви носители на информация. Дружеството е част от REISSWOLF Group – организация с повече от 25 години опит и дейност в 30 държави. Услугите предоставяни от дружеството покриват целия жизнен цикъл на различен тип документи, в. т. от неговото създаване, съхранение, унищожаване и рециклиране чрез цялостна система, изграждана в продължение на 25 години. Обработката на поверителни данни включва лични данни и/или класифицирани такива за търговците, съхранявани в различни форми (печатни, CD, DVD, касети, твърди дискове, кредитни карти и други). „РАЙСВОЛФ България“ АД притежава необходимите сертификати за качество и сигурност. Към настоящия момент заетите в дружеството по трудов договор са 23 души.
 7. Съюз на счетоводителите в България (ССБ)неправителствена организация на физически и юридически лица, които извършват дейности в областите на счетоводството, одита, данъчния и финансов консултинг. ССБ е първото НПО в България, учредено в началото на 1990 г. Сдружението притежава клонове в 25 български града, а нови пет са в процес на учредяване. Понастоящем в ССБ членуват 49 професионалисти, ангажирани със спазването на високи професионални и етични стандарти. Сред членовете на ССБ са бюджетни, банкови и корпоративни счетоводители, главни счетоводители и съставители на финансови отчети, дипломирани експерт-счетоводители, финансови анализатори и мениджъри, и техните предприятия.
 8. Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС) учредена през 2018 г. Основните цели на асоциацията са подпомагане на разработчиците, разпространителите и потребителите на бизнес софтуер при осъществяване на дейността им и защита на техните права и интереси. БАРБС е заложила в основните си цели стимулиране на лоялна конкуренция между членовете, както и съдействие за повишаване на тяхната професионална квалификация и информираност, в т.ч. и на бизнес партньорите и потребителите на бизнес софтуер. Асоциацията работи за прилагането на европейски и международни регулации, в т.ч. на утвърдени стандарти и добри бизнес практики в сектора. БАРБС е основана от водещи компании в бранша, с 13 членове юридически лица, с общ брой заетите в тях 447 души.
 9. Българска асоциация на заведенията (БА3) учредена през 2018 г. Основните цели на асоциацията са подпомагане развитието на търговската дейност на членовете, защита и подпомагане на общи търговски и браншови интереси, налагане принципите на лоялна и етична търговска дейност. Членуващите в сдружението са едни от най-големите вериги заведения за хранене и развлечения - „Хепи“ ЕАД, „Клуб 23“ ЕООД, „Kанела 2011“ ООД, „Мементо Ентърпрайз“ ООД, „Фило – София - 2012“ ООД и др. БАЗ е един от основните инициатори по обществен дебат и законодателни промени, които да осигурят спокойното и регулирано развитие на бизнеса, в т.ч. по Наредба Н-18/2006 за касовите апарати. Българска асоциация на заведенията е учредена от над 20 водещи фирми в бранша, като общият брой на членуващите към момента компании са 40, а заетите в тях са над 1 100 души.
 10. Интерактив адвъртайзинг бюро България (ИАБ България). Сдружението е учредено през 2009 г. и е лицензиран представител на IAB за България, с основни цели подпомагане на растежа и развитието на дигиталната среда и бизнес в България, увеличаване дела на интерактивния маркетинг и реклама. IAB е най-голямото глобално сдружение на медии и технологични компании, отговорни за дигиталния бизнес. Локални IAB организации има в 46 държави на 6 континента. Компании от целия свят участват в разработването и прилагането на стандарти в онлайн бизнеса и работят за развиването на дигиталната индустрия, сигурността на личните данни и електронните политики, като същевременно консултират и помагат за това и на институции като Съвета на ЕС и сената в САЩ. Сред членовете на глобалната IAB организация са Google, Facebook, Disney, Fox Networks, LinkedIn, AT&Т и др. Сред членовете на IAB Bulgaria са bTV Media Group, NETinfo, Economedia и най-успешните рекламни и медийни агенции в страната. В ИАБ България към настоящия момента членуват 42 компании, а заетите в тях са над 2900 души.

Съгласно последните промени в Устава на БСК от декември 2018 г., Управителният съвет прие за почетни членове на БСК:

 1. Фил Филипов

Фил Филипов е президент на фирма "Терекс лифтинг", която е част от корпорацията "Терекс" с капитал, възлизащ на 1 милиард щатски долара. Роден е в Стрелча. През 60-те години, на 17-годишна възраст, бяга от България, минава през бежански лагер в Гърция, след което емигрира в САЩ.

Кариерния си път извървява от най-ниското стъпало като работник до върховете на управлението, верен на възгледа: "Поеми контрол! Поеми риск! Постигни успех". През 1966 година Фил Филипов започва работа като метач във фирмата за подемна техника International Harvestar. Постепенно се издига и през 1979 г. е изпратен в офиса на компанията в Париж.

10 години по-късно напуска и започва собствен бизнес – купува компании в тежко състояние и ги оздравява с брутална дисциплина. Негова специалност е възраждането на губещи предприятия. В тази област е работил успешно във Франция, Великобритания, Германия, Италия и САЩ, прилагайки нетрадиционни и оригинални подходи. Възстановил е над 30 предприятия, а последното е „Атлас“ в Германия, което по-късно става собственик на автомобилния завод „Татра“ (Чехия).

Преди да се присъедини към "Терекс" през 1993 г., той работи като вицепрезидент на европейския клон на "Кънстракшън екуипмънт" към корпорация "Джей Ай Кейс".

През 1993 г. фирмата е купена от Terex Cranes и става една от най-големите в Европа за производство на кранове и подемна техника, а Фил Филипов вече е президент на компанията.

Филипов им заводи в Германия, Китай, Мексико, Франция и България. Една от последните му инвестиции е покупката през 2017 г. на френския металургичен комбинат TIM, който е бил обявен в ликвидация. Филипов спасява близо 500 работни места и в момента основен клиент на TIM e американският гигант за тежка строителна техника „Катерпилар“ (Caterpillar).

Въпреки успеха си в западния корпоративен свят, Фил Филипов не е много познат в България, но е от малцината българи, стигнали до върха на корпоративната йерархия в Съединените щати. 

 1. Шевкет Чападжиев

Шефкет Чападжиев (с псевдоним "Чап") е американски бизнесмен, мултимилионер и филантроп. Известен е като най-богатият български емигрант в чужбина. Собственик е на една от най-големите полиграфически компании в САЩ.

Роден е в Мадан на 24 април 1939 г., син на дребен търговец. По политически причини семейството му е принудително интернирано през 1949-1954 г. в село Боринци, Еленско. Започнал е гимназиалното си образование в Котел, но през 1953 г. с разрешение от народната власт се завръща в родния Мадан, където довършва средното си образование.

През 1963 г. Шевкет бяга през Гърция с кораб за Щатите. Започва работа в Ню Йорк като разносвач на олио по улиците, а по-късно се мести във фабрика за шмиргели. Година по-късно се мести във Вашингтон, където започва работа в ресторанта на Международния валутен фонд, а след това се мести в малка печатарска компания. 5 години по-късно купува на старо 3 машини за сгъване на хартия и открива първата си фабрика. Понастоящем това е една от най-големите полиграфически фабрики в САЩ.

Πъpвaтa cи фaбpиĸa e ĸyпил пpeз 1976 г., a пъpвия си милиoн e нaпpaвил нa шecтaтa гoдинa oт зaпoчвaнeтo нa бизнeca cи. B aмepиĸaнcĸата преса гo нapичaт „Kpaля нa пeчaтapитe“.

Днеc Чападжиев притежава имоти в Чикаго, Ню Йорк, Флорида, Еквадор, включително хотели и много апартаменти в най-скъпите райони на САЩ. Има акции в компании в областта на енергетиката, телекомуникациите, фармацевтичната индустрия и въздушния транспорт.

Обявен е за почетен гражданин на щата Илинойс и на родния си град Мадан. Известен е като първият българин, който е платил на “Върджин галактик” 200 000 щ.д., за да лети в Космоса. Редовен дарител е на Републиканската партия в САЩ.

Голям дарител е на българската църковна общност в Чикаго, на сиропиталища и социални домове в САЩ и България. С негови средства се поставя бюст на Алеко Константинов в Чикаго. В началото на 2019 г. дарява 1 милион щ.д. за обновление на болницата в родния му град Мадан.

Носител е на наградата на Международната организация по миграция за принос към България. 

 1. Игнат Христов Канев

Игнат Канев е почетен консул на Република България в Канада. Добре известен на българската общественост със своята благотворителност, предприемачески дух и заслуги в международен план.

Роден е на 6.10.1926 година в с. Горно Абланово, Русенска област. Собственик е на голяма строителна фирма в Канада и на 6 голф игрища. Богатството му се оценява на над 1 млрд. щ. долара.

Дарява предимно за здравни и учебни цели, както и за утвърждаване на православната църква. Подпомага болници и университети. Носител е на Ордена на Канада и на орден „Стара планина – първа степен“, почетен гражданин на гр. Русе и доктор хонорис кауза на Русенския университет.

Подпомага свои предприемчиви сънародници, мигрирали в Канада. Дава земя и над 1 милиона щ.д. за строеж на православния храм „Свети Димитър“ в Торонто.

През 90-те години на 20 век Игнат Канев изпраща огромно количество образователна и бизнес литература в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в подкрепа на новосъздадения факултет по Бизнес и мениджмънт. През 2012 г. дава два милиона лева (половината от необходимата сума) за построяването на модерен конферентен комплекс към университета, наречен на негово име „Канев Център“.

С негови дарения се изгражда културен дом в с. Горно Абланово, изграждат се и се обновяват три отделения в Русенската болница. Подпомага със стипендии отлични студенти. 

 1. Димитър Алексиев

Димитър Алексиев Димитров е управляващ директор за Европа в Heineken International от 2016 г., където отговаря за фирмите в Белгия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Македония, Сърбия, Словакия , Швейцария и за износ от ЕС.

Роден е на 5 юни 1958 г. Завършил икономическите науки във ВИНС - Варна. Кариерното си развитие започва в Централния кооперативен съюз (ЦКС). Работил е четири години като мениджър в "Кока-Кола ХБК". Десет години управлява "Загорка".

Димитър Алексиев започва кариерата си в Heineken през 1995 г. като генерален мениджър на Heineken България. През 2005 г. става директор на Heineken Словакия и продължава кариерата си като директор на Heineken Русия. През 2013 г. е назначен за изпълнителен директор за Централна Европа. Председател на Надзорния съвет на „Пивоварна Ласко” от 25 ноември 2015 г. и член на Надзорния съвет от 24 ноември 2015 г. Кандидатурата му за почетен член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, е подкрепена от Съюза на пивоварите в България. 

 1. Жан-Мари Стандарт

Жан-Мари Стандарт е белгийски гражданин, който беше постоянен делегат на БСК към BusinessEurope и представител на БСК в Брюксел в продължение на 11 години (от 2006 до 2017 г.). ОТ 1998 до 2006 г. Жан-Мари Стандарт, като представител на Международната организация на труда, съдейства и осигури ресурси за редица проекти и срещи в България. Благодарение на неговите усилия страната ни беше домакин на редица чуждестранни посещения на работодатели от други европейски държави и участва в множество дейности, в подкрепа на българските работодатели. Жан-Мари Стандарт беше фактор за популяризирането на името и имиджа на БСК сред европейските институции и сродните работодателски организации в Европа.

Дата: 20.03.2019

Източник: БСК

Прочетено: 16378