Дата: 04.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5105

На 4 април 2019 г., в София Хотел Балкан се проведе международна конференция на високо ниво на тема: „Вътрешно сътрудничество по морските отпадъци – фокус върху река Дунав и Черно море“.

В конференцията взеха представители на ОЧИС, ЕК, МОСВ, МВнР, браншови организации, регионални стопански асоциации, представители на компетентните институции, местните власти и др.

По време на събитието председателят на БСК Радосвет Радев и генералният секретар на ОЧИС - Майкъл Христидис проведоха двустранна среща, в която обсъдиха възможностите за насърчаване на туризма в Черноморския регион.

Припомняме част от предложенията на БСК.

  • Пътека за велосипеди (не само по делтата на реката, но и по целия път до Белград, Будапеща и Виена)
  •  "Син растеж" в Черноморския басейн. (дребномащабен круизен туризъм и др. в Черно море).
  • Интересни маршрути в по-широкия Черноморски район, като "Пътят на римските императори", "Винените маршрути в Черноморския регион" и др.
  • Възможностите за създаване на ежегодно състезание за яхти в Черно море, което да покрива някои от най-важните и красиви места на "свободното" Черноморие, нещо като "Черноморско яхтено рали".
  • Възможности за провеждане на международно състезание за велосипеди, наречено "Тур по Черно море" и рали "Албена" на електрически автомобили по Черноморието.
  • Увеличаване на влиянието на инициативата "Син флаг" в Черноморския басейн, като инструмент и насоки за подобряване на туристическата инфраструктура (плажове, яхтени пристанища, малки плавателни съдове за развлечение и риболов) и привличане по този начин на повече международни "устойчиви" посетители в нашия регион.
  • Предложения за съвместна работа със Световната организация за туризъм на ООН (UNWTO) и организация на семинари за това как да се привлекат повече отвъдморски посетители (особено от Китай и Индия).
  • Обсъждане на развитието на други сектори, като енергетика (алтернативни енергийни източници, енергоспестяване, борба с изменението на климата и др.), с възможност за включване на частния бизнес от държавите-членки на ЧИС.

Очаква се в края на летния сезон, България да бъде домакин на Международен бизнес форум за насърчаване на туризма в района на Черно море. Инициатор на събитието е БСК.

На форума ще  бъдат поканени и останалите 11 държави-членки на ОЧИС - Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, представители на Министерство на туризма, туристически сдружения и предприемачи.