Дата: 19.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 6514

На 18 и 19 април 2019 г., в Българската стопанска камара се проведе 39-та Годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК.

Председателят на БСК Радосвет Радев приветства участниците в срещата и подчерта, че силните работодателски структури по места са от изключително значение за развитието на регионите. Той призова за активизиране на дейността на регионалните организации на БСК, по-активна персонална работа с предприятията от съответните региони, както и за взаимодействие с местната власт.

Сред основните дискутирани теми бяха възможностите за развитие на бизнеса според спецификата на местните производства.

Регионалните бизнес организации бяха запознати от заместник-председателите на Камарата Димитър Бранков и Камен Колев с инициативите в енергийния сектор и тяхното въздействие върху конкурентоспособността на индустрията; с позиции на БСК за промени в трудово-осигурителното законодателство и ограничаване дефицита на работна сила, както и със задълженията за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение изискванията Закона за хората с увреждания.

Николай Минев – директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ на Държавната агенция „Електронно управление“, запозна представителите на бизнеса с възможностите на Единния портал за електронни административни услуги и оптималното използване на справки от над 60 регистъра, както и възможностите за заявяване, заплащане и Системата за сигурно електронно връчване.

Генералният мениджър на "Евроконсултантс България" АД Евгений Иванов представи на регионалните бизнес организации на БСК възможностите за финансиране по европейските финансови инструменти до края на 2019 г. и приоритетите на възможностите, които дават различните програми, финансирани от Европейските фондове за участие в грантови схеми.

Освен това, пред участниците в срещата бяха представени Платформата за повторна употреба на отпадъците и изграждането на кръгова икономика при битовите отпадъци, които според изискванията на ЕС трябва да бъдат оползотворявани до 70 на сто.

Проф. д-р Георги Тодоров – декан на Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София представи дигиталното обучение и връзката на образованието с потребностите на бизнеса.

Главният юрист на БСК Наталия Събева запозна представителите на местния бизнес с възможностите за запазване на съдебната регистрация на сдруженията, както и задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Инициативата на БСК за оспорване на промените в Наредба Н-18 бе също сред темите, които обсъждаха представителите на регионалните организации, сред които ясно се застъпва тезата, че разпоредбите на Наредбата налагат непосилна административна тежест, създават рискове от санкции и корупционни практики и ограничават малкия и среден бизнес.

От страна на регионалните организации и местни органи на Българската стопанска камара се очертаха проблеми като липсата на работна ръка, липсата на квалифицирани кадри, повишаването на минималната работна заплата и прехвърлянето на социални функции от страна на държавата върху бизнеса.

Работната среща даде възможности за детайлно обсъждане насоките за развитие на работата на бизнеса по места, предлагането на нови и адекватни на пазара услуги и задълбочаване на комуникацията с изпълнителната и местните власти.