23.05.2019

На 22 и 23 май 2019 г. председателят на БСК Радосвет Радев посети Добрич и Силистра, където се срещна с представители на регионалния бизнеса и местната власт.

В Добрич, на 22 май, се проведе дискусионен форум, посветен на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и образованието. Съорганизатори на форума бяха Стопанска камара Добрич и Община град Добрич, а в дискусията се включиха повече от 60 участници – представители на местния бизнес, директори на професионални гимназии, неправителствени организации и др.

Форумът беше открит официално от кмета на гр. Добрич Йордан Йорданов, който благодари на Българската стопанска камара за даденото начало на съвместното партньорството. “Това е първа стъпка към нашата цел, а именно да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и образование“, каза той. По думите му, този форум е необходим повече от всякога заради трудностите при намирането на образовани кадри.

По време на форума председателят на БСК Радосвет Радев направи анализ на актуалната ситуация на пазара на труда, а председателят на Стопанска камара Добрич Николай Радев представи резултати от проведено анкетно проучване сред добричките фирми по отношение на трудностите, които срещат при подбора на кадрите. Ръководителят на Проект „Домино“ (финансиран от швейцарското правителство) Петя Евтимова представи възможностите на проекта в областта на дуалното обучение, а ръководители на професионални гимназии от Добрич и Бургас, както и структуроопределящи за регионалната икономика фирми като „Албена“ АД, споделиха положителния си опит по прилагането на дуалната форма на обучение.

Вижте повече за форума ТУК и ТУК.  Чуйте звуков файл ТУК.

В Добрич Радосвет Радев посети и едно от най-динамично развиващите се предприятия в града – „Веселина Трейд” ЕООД, производител на салати, полуфабрикати и готови храни, обработени по технологии, запазващи максимално добре хранителните им и вкусови качества. Веселина Трейд ЕООД притежава сертификати НАССP, ISO22000:2005 и FSSC 22000 (одобрен от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), международно призната в областта на безопасност на храните). Компанията наскоро пусна в експлоатация нови мощности за производство на храни чрез иновативни (изцяло нови за България) технологии. Сред новите за българския пазар продукти са салатите без консерванти, по технологията студена пастьоризация под високо хидростатично налягане. Техният срок на годност е дори по-дълъг от този на храните с консерванти, а ефектът се постига благодарение на иновативната технология на производство.

По време на срещата си с кмета на община Силистра – д-р Юлиан Найденов, Радосвет Радев представи плановете си за подновяване на сътрудничеството между местната власт и структурите на БСК по места. Д-р Найденов сподели някои от основните трудности, пред които е изправена местната икономика, и проблемите, за които трябва да търси решение администрацията. Пред председателя на БСК бяха представени и трудностите, с които е съпътствана реализацията на един от най-значимите проекти за региона - строителството на Дунав мост Силистра-Кълъраш. Радосвет Радев, от своя страна, изрази готовност за сътрудничество по отношение подкрепата за реализацията на този голям проект, от гледна точка позицията на бизнеса, както в региона, така и в страната.

Вж. СНИМКИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Дата: 23.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 9798