04.07.2019

На 04.07.2019 г., във Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Варна, бе проведен първи семинар за изпълнението на Общата програма за морско дело в Черно Море. В семинара участва и Дарина Костова Аргирова-Митева - управител на Сдружение "Черноморска ривиера - Добруджа" и представител на Българска стопанска камара за Община Каварна.

Целта на семинара беше да се обменят идеи за потенциални области, представляващи интерес за сътрудничество, за които да се разработят проекти на регионално равнище между заинтересованите страни от Черноморския регион, в съответствие с Общата морска програма за Черно море, Декларацията на министрите (и стратегическата програма за научни изследвания и иновации).

Участниците договориха действия и проекти, които да бъдат разработени в секторите на крайбрежния и морския туризъм и морската свързаност. Поставиха се основи за партньорство между организации от държави в Черноморския басейн във връзка с подаване на проекти по COSME, по-специално COS-ENTRECOMP-2018—3—01 и „Еразъм +“.

Крайната цел на семинара е да се изготви серия от предварителни проекти за сътрудничество, като се посочат основните цели, участващите национални и регионални организации партньори, както и съществуващите и потенциални механизми за финансиране, чрез които могат да бъдат подкрепени.

Дата: 04.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5534