Дата: 11.07.2019

Източник: СПБ

Прочетено: 1379

София, 11 юли 2019 г. Съюзът на пивоварите в България (член на БСК), заедно с партньорите си от агенциите Knowbox и Reach Services, отново бе отличен с награда за една от най-важните си кампании. Комисията на b2b Media връчи приз за проекта Национална бирена академия, заслужен в категорията за образователна иновация.

„Получената награда е с изключителна стойност за Съюза на пивоварите, тъй като представлява признание от бизнес медия, която оценява проекти в най-бързо развиващите се иновативно сектори - финансовия и технологичния. Авторитетното жури ни оцени високо в категория образователна иновация. Това е чест за нас, тъй като за кампанията са положени големи усилия и главната й цел винаги е била информирането на потребителите и медиите в контекста на бирената култура. Нещо повече – това е още едно потвърждение за постиженията на бирения сектор в страната.“, коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ.

Националната бирена академия е комункационна кампания, която на популярен за потребителите език представя дългия и сложен път на пивопроизводството – от суровините, през съвременните технологии и най-добри практики – до крайния продукт и ,,златните правила“ на бирената култура. Така, в различните етапи от реализирането на Бирената академия на СПБ се научават все повече факти и новости полезни за консуматорите.

За откриващото събитие на Академията през април тази година специално в страната дойдоха изпълнителните директори на пивоварните асоциации от 7 страни от Централна и Източна Европа, за да се запознаят на място с проекта на СПБ. Академията явно предизвиква изключително голям интерес и затова през есента ще бъде представена като успешен комуникационен проект на срещата на Пивоварите на Европа в Брюксел. Това е поредното признание за креативния потенциал, който има проектът на СПБ и високата добавена стойност, която той генерира както за индустрията, така и за потребителите

 

За Съюза на пивоварите в България:

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната „Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ЕООД и техните доставчици на суровини, материали и оборудване.

За повече информация вж. www.pivovari.com