Дата: 14.02.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2737

На 13 февруари 2020 г., в конферентната зала на Българска стопанска камара, се проведе работна среща на тема „Пазара на труда и правата на детето“. В дискусията се включиха членовете на международната организация „УНИЦЕФ“, които поставиха основните приоритети пред представители на бизнес камари и работодателски организации.

Сред присъстващите бяха представители на Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал, Американска търговска камара, Българо-швейцарска търговска камара, Френско-българска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Белгийско-български бизнес клуб, Българска мрежа на глобалния договор, Българска фондова борса и Софийският университет.

Засегнати бяха теми, отнасящи се до добрите практики и примери за дейности в сферата на корпоративната социална отговорност и в частност - защитата и развитието на младежта.

Г-жа Саня Саранович, заместник-представител на УНИЦЕФ за България, подчерта необходимостта от създаването на по-тясна връзка между бизнеса и правата на децата: „Основаването на един консултативен съвет между представители от търговските съюзи и УНИЦЕФ би послужило като добра платформа за обмен на знания, добри практики и засилена прозрачност върху правата на децата.“ Тя допълни, че основният приоритет е обучението и информираността на подрастващите в множество сфери. Младежите трябва да могат да опознаят както държавните институции, така и частния сектор.

На срещата бяха приети предстоящите дати за основаването на консултативния съвет и началото на ситуационния анализ, въз основа на който следва да бъдат конкретизирани финалните цели и мерки на инициативата.