10.03.2020

В процеса на нашата работа се постарахме да проучим опита на водещи европейски страни и да съберем позициите на заинтересованите страни – бизнес, депа, граждани и неправителствени организации.

Илияна Павлова, директор на Център "Чиста индустрия" при БСК, Николай Михайлов, denkstatt България, Бизнес старт, 10.03.2020

Идеята на нашия проект е да бъдат намерени начини, по които гражданите и бизнеса да си сътрудничат в процеса на управление на отпадъците от текстил. В процеса на нашата работа се постарахме да проучим опита на водещи европейски страни и да съберем позициите на заинтересованите страни – бизнес, депа, граждани и неправителствени организации. Това каза Илияна Павлова, директор на Център "Чиста индустрия" при БСК, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 

Николай Михайлов, denkstatt България, коментира, че повечето европейски държави не се справят чак толкова добре с управлението на отпадъци от текстил. "В това отношение Франция е най-добре и там има система разширена отговорност на производителя на текстил", уточни той.

Павлова обясни, че в скандинавските държави е заложен доброволния принцип.

"При тях има стриктна система за сертификация на всички оператори в сектора – тези, които събират излезли от употреба текстилни изделия, преработвателите и пускащите на пазара втора употреба текстилни изделия. Има много строги изисквания и относно състоянието на дрехите". заяви тя.

Според Михайлов за да може да работи подобна система в България, е необходимо тя да бъде добре измислена.

"На запад и на север е по-лесно, защото текстилът има по-висока стойност. Тук е необходимо да се създаде организация, която да субсидира разделното събиране на текстила".

По думите му в момента в страната съществува подобна система, но тя работи, само защото е ограничена в големите градове. "Понякога компаниите са на загуба от тази дейност. Ето защо търговските дружества нямат стимул да продължат да извършват тази дейност на чисто пазарен принцип", отбеляза той. 

"В големите градове има потенциал за бизнес операции, тоест дейността се самофинансира, но в малките градове има нужда от субсидиране", коментира Павлова.

Дата: 10.03.2020

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 1615