15.04.2020

При създалата се ситуация около COVID-19 се забелязва, че с редица мерки се нарушава предначението и философията на осигурителните фондове. Те са изградени с вноските на осигурените лица и са предназначени за нуждите само на осигурените лица. Разширяването на обхвата на лицата извън осигурените, за които да се ползват средства от осигурителните фондове, нарушава принципите на осигурителната система и създава недоверие в лицата, които съвестно правят осигурителни вноски.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сега финансира не само лечението на осигурените, а на всички български граждани, независимо от това осигурени ли са, или не. Това е морално, но не с справедливо за осигурените лица. Необходимо е държавата от своите фондове да привежда в осигурителните фондове срествата, които са разходвани за неосигурените лица.

Например, около 600-650 хил. здравно неосигурени, и очакваме още 100-200 хил. завърнали се в България са без здравносигурителни права. Защото на входа на болницата никой няма да проверява дали заразеният с Ковид-19 е осигурен, или не. Той се приема, както всички оигурени, и се прави всичко необходимо за неговото лечение. За неосигурените лица трябва да се привеждат от Държавния бюджет в НЗОК средствата, разходвани за тяхното лечение. Така се запазват интересите на осигурените лица.

В бюджетите на лечебните заведения не са предвидени онези допълнителни разходи, които бяха направени и се правят за консумативи, дезинфектанти, маски и т.н. Сега те са за сметка на бюджета на болниците, а много от тях направиха разходи и за купуване на респиратори и друга необходима техника и обурудване. В бюджетът на НЗОК нямаше предвидени средства за работа в тези необичайни условия, в които те работят сега. Справедливо е всички разходи на болниците, свързани в битката с коронавируса, да са за сметка на държавния бюджет. Така, както бяха предложени облекчения и допълнителни мерки за запазване на бизнеса, трябва да има и подобни за болниците, защото и те работят в екстремални условия, а не всичко да се покрива отново за сметка за бюджета на НЗОК и на здравните вноски на хората.

_______

Автор: Григор Димитров, главен директор „Осигурителни отношения“ в БСК и член на Надзорния съвет на НЗОК

Дата: 15.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 7656