14.09.2020

Икономическият и социален съвет на РБ (ИСС) да приеме акт във връзка с подготвяния от правителството „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Това предложи председателят на БСК Радосвет Радев по време на провеждащата се днес (14.09.2020 г.) пленарна сесия на ИСС.

Известно е, че за да получи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е част от новия инструмент на ЕС Next Generation EU, всяка държава-членка на ЕС следва да изготви стратегия и план за възстановяване. Този национален план следва да съдържа мерки и реформи в области като конкурентоспособност, производителност, образование и умения, здравеопазване, заетост и икономическо, социално и регионално сближаване. България си е поставила вътрешен срок да разработи своя план до края на 2020 г.

С оглед въздействието, което тези средства могат да окажат върху социално-икономическото развитие на България през следващите 7 години, БСК предлага ИСС да разработи акт по собствена инициатива по тази тема.

Предложението на Радосвет Радев беше прието от членовете на ИСС. Становището ще бъде разработено от Комисията по икономическа политика (с председател Радосвет Радев), и Комисията по труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения (с председател Пламен Димитров, президент на КНСБ), респективно - докладчици ще бъдат Радосвет Радев и Пламен Димитров.

Днес, ИСС обсъди и прие проект на становище на тема „Дигитална трансформация в България – предизвикателстваа и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“. Становището ще бъде обсъдено с еврокомисаря Мария Габриел на 9 октомври т.г., когато ще се проведе среща с нея по покана на членовете на ИСС.

Докладчици по становището са отново Пламен Димитров и Радосвет Радев, които представляват групите на синдикатите и на работодателите. Двамата съдокладчици поставиха за обсъждане изготвения проект за становище. Всички участници в заседанието се обединиха около значимостта и актуалността на проекта, като подчертаха, че е необходимо дигиталната трансформация в България да се ускори, за да се гарантира конкурентоспособността на България и да се преодолее наблюдаваното сега изоставане в процеса на технологичния преход. В становището си ИСС предлага на вниманието на българските институции редица мерки и стъпки, както в областта на стратегическото планиране, така и при практическото внедряване и приложение на новите технологии в различни сфери на обществена дейност.

Дата: 14.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2119