Дата: 29.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 870

Членовете на БСК бяха запознати с основните акценти от проведени работни срещи с вицепремиера Томислав Дончев и Министерството на икономиката по механизма за участие на бизнеса при формулиране на основните приоритетни области, които ще залегнат в Националния план.

На  29 септември 2020 г., в БСК се състоя работно обсъждане с браншови организации относно Механизма за възстановяване и устойчивост и Националния план, който България трябва да представи, за да получи финансиране.

По рано тази година, Европейската комисия предложи мащабен план за възстановяване на ЕС от кризата, породена от COVID-19, чрез нов инструмент за периода 2021-2027 г. - Next Generation EU.

Членовете на БСК бяха запознати с основните акценти от проведени работни срещи с вицепремиера Томислав Дончев и Министерството на икономиката по механизма за участие на бизнеса при формулиране на основните приоритетни области, които ще залегнат в Националния план.

Експерти на БСК представиха основната рамка, която следва да бъде съобразена при изготвяне на националния план на България, съобразно обявените през изминалата седмица Насоки на ЕК.

Механизмът за възстановяване и устойчивост предвижда предоставяне на безвъзмездни средства, допълнени от нисколихвени кредити за възстановяване на държавите-членки, като договорените за България към момента средства са в размер на близо 6 млрд. евро безвъзмездни средства и до 4 млрд. евро заеми.

В обсъждането участваха представители на хранително-питейния бранш, туризма, рециклиращата индустрия, металургията, химията, електрическата мобилност, транспорта, софтуерната индустрия, строителния сектор и др.

В хода на дискусията бяха поставени редица наболели проблеми на бизнеса, които могат да намерят решение чрез Националния план за възстановяване и развитие. Моментът бе определен от част от участниците и като възможност за удвояване на капацитета на някои сектори, както и за по-добро позициониране на България в редица области, в т.ч. дигитализацията и туризма.

Предстои формулиране на общи предложения от членовете на БСК, които да бъдат представени на компетентните държавни органи.