24.11.2020

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 34.2% посочват, че през октомври са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение със септември, 48.7% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 16.6% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.2% от фирмите в „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.6%. В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби посочват 44.9% от фирмите, а за дейностите „Строителство“ - 34.1%.

По отношение на наетия персонал 16.8% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 14.0%, „неплатен отпуск“ - 9.6%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 8.9%.

За следващия месец 94.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.2% - ще преустановят временно дейността си, а 1.6% - ще прекратят дейността си.

Вижте пълния текст, вкл. графики и таблици ТУК.

_______

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през октомври 2020 година

През ноември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната. Вижте резултатите от изследването ТУК.

 

Дата: 24.11.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 591