Дата: 03.02.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1263

Днес, 3 февруари 2021 г., председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев проведе работна среща с новоназначения български посланик в Арабска Република Египет – Деян Катрачев. В срещата участва и Веселин Илиев – главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК.

Целта на срещата бе обмен на информация относно възможностите за партньорство и развитие на българо-египетските икономически връзки.

Стокообменът през последните две-три години утвърди Египет като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на Африканския континент. В периода 2007–2016 г. стокообменът е в постоянен възход, достигайки в края на 2016 г. 707.4 млн. щ.д. До края на 2015 г. търговското салдо е положително за България.

През 2018 г. българският износ за Египет се формира от нефтени масла, рафинирана мед, масла и други продукти, пшеница и смес от пшеница и ръж, арматурни артикули и подобни за тръбопроводи, ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща и др., а вносът от Египет - от сурови нефтени масла, минерални или химични азотни торове, сол, вкл. готварска, полимери на пропилена и др. За 2018 г. се отчита спад на стокообмена между България и Египет в сравнение със същия период за 2017 г., чиято стойност спада до 882.2 млн. щ. д. (износ към Египет 268.9 млн. щ.д и внос у нас в размер на 613.3 млн. щ.д.).

За цялата 2019 г. двустранната търговия достига 1270.4 млн. щ.д (ръст от над 44% спрямо същия период на 2018 г.), от които български износ 434.3 млн. щ.д. (ръст от над 61% спрямо периода за 2018 г.) и внос от Египет 836.1 млн. щ.д. (ръст от 36% спрямо периода за 2018 г.).

За първите шест месеца на 2020 г. се отчита спад от -37.8% на стокообмена между България и Египет, чиято стойност достига до 352 млн. щ. д. (износ към Египет 93.8 млн. щ.д и внос у нас в размер на 258.2 млн. щ.д.) в сравнение със същия период за 2019 г.

По време на днешната среща председателят на БСК Радосвет Радев сподели лични впечатления от участието си в бизнес форума, в рамките на официално посещение на Президента на България Румен Радев в Египет, през март 2019 г. Председателят на БСК информира, че в делегацията са участвали 30 български компании, част от които са създали успешни партньорства в сферата на оръжейната индустрия и IT сектора. Според г-н Радев тези успехи са били постигнати месеци преди това, а не по време на двустранните срещи. Ето защо, председателят на БСК апелира за повече B2B срещи и инициативи, в които икономическите отношения между двете държави да бъдат с приоритет.

Според новия ни посланик в Египет, арабската страна продължава да вижда в България “врата към Европа” и се наблюдава засилен интерес към логистични площи и складове за складиране на земеделска продукция, туризма и пазара на живи животни.

Взаимоотношенията с египетския бизнес и Българска стопанска камара датират още от 1998 г. с подписано в Кайро Споразумение за сътрудничество между Асоциацията на бизнесмените на АР Египет и Българската стопанска камара, и Меморандум за сътрудничество между Федерацията на египетската индустрия и Българската стопанска камара. Въпреки това, през последните години информация за потенциални партньорства се открива предимно в мрежата Enterprise Europe Network (EEN), чрез която Център „Външноикономическо сътрудничество” към БСК подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност.

Очаква се г-н Катрачев да заеме официално поста през месец март 2021 г.

СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО