08.02.2021

Изх. № 05-00-05.1/08.02.2021 г.

ДО  

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПОЛИТИКА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

Уважаеми дами и господа, 

Българска асоциация за здраве и фитнес подкрепя Българска асоциация на заведенията и Сдружение на заведенията в България в искането им за публичен дебат с Министъра на здравеопазването – проф. д-р Костадин Ангелов.

Считаме, че е налице обективна дискриминация на големи групи юридически лица, както в областта на спортните центрове, така също и в областите на операторите на заведения за хранене в страната.

Изразяваме категорично несъгласие със създаване на негативен имидж на отделни сектори от националната ни икономика и в частност – на сектор Спорт и здраве, чрез непрекъснато внушаване в обществото на страх от посещението на спортните обекти. Сред нашите членове се създава впечатлението, че се води целенасочена война със сектор Здраве и спорт - след като месеци наред ни бе отнета възможността да работим, без да сме получили адекватна помощ, сега тече активно саботиране на усилията ни да заработим що-годе ефективно.

БАЗФ имаше възможност неведнъж да цитира и да Ви информира за изследвания на международни университети и учени, които ясно показват изключително ниски нива на риска при посещение на спорни центрове.

В тази връзка, след проведени разговори и по настояване на нашите членове - засегнати представители на сектора - настоятелно се обръщаме към Вас, да се прекрати практиката за взимане на административни решения касаещи икономически сектори от националната икономика, без обективна логика и аргументи!

В интерес на икономическата и социална политика, която Българското правителство прокламира да провежда, и в интерес на обективната истина, каним управляващия Министерство на здравеопазването - проф д-р Костадин Ангелов, на публичен дебат относно логиката на управленските му решения, така също и в лично качество да посети произволно избрани спортни центрове измежду нашите членове, за запознаване с мерките, които са въведени, и направените за тази цел инвестиции! 

Отново подчертаваме научно обоснованите /широки/ изследвания на местата, в които се осъществява физическа активност в Европа, ясно показващи че това са едни от най-безопасните места, подкрепено и от Шефилдския университет, показващо нива на допуснати заразявания от 0.78 на 100 000 посещения.              

Считаме, че следва да дадете възможност за аргументиране от наша страна и подпомагане взимането на адекватни управленски решения чрез конструктивен диалог! 

 

Петър Ангелов /П/

Председател на Управителния съвет

Дата: 08.02.2021

Източник: БАЗФ

Прочетено: 5867