11.02.2021

Тъй като към 01.01.2021 не е постигната пълна функционалност на НИСО се допуска подаване на заявления, подаване на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител до постигането й.

Предвижда се пълна функционалност на НИСО да бъде постигната през м. февруари 2021 и от 01.04.2021 да се подават заявление и документи за утвърждаване на работни листа, да се води отчетност и да се предоставя информация по електронен път.

За периода 01.02 – 31.03 системата ще работи в режим „опитна експлоатация“ с възможност за подаване на реални данни по електронен път.

Осигурена е възможност за предоставяне на годишните отчети за 2020 г. чрез НИСО до 30.04.2021, както и за въвеждане на обобщена информация за всеки месец (януари, февруари и март) с удължен срок до 30.04.2021. въвеждането на водените на хартия отчетни книги за периода януари-март ще даде възможност на задължените лица да генерират автоматично годишните си отчети за 2021 г.

Отстранен е проблема с регистрирането на чуждестранни ЕИК.

Функцията „ коригиране на данни“ работи и е достъпна за потребителите.

За справки и въпроси – ИАОС – 02 9406413 и wms@eea.government.bg

Дата: 11.02.2021

Източник: МОСВ

Прочетено: 1206