27.05.2021

Във връзка с предвидени събития за представяне на функциите, особеностите и работата с Националната информационна система за отпадъците, имаме уверението на екипа на МОСВ за провеждане на неприсъствени консултации по всички въпроси и проблеми, възникнали в процеса на използването ѝ.

Моля опишете на кратко проблемите, с които сте се сблъсквали при работата с всички менюта, документи и екрани. Не се ограничавайте и включете и най-малките неудобства, които срещате при използването на НИСО – включително визуализация на полетата за вход, възможностите за въвеждане, редактиране и заличаване на данни, импорт на данни от външни файлове, експорт на информация за ползване от друг софтуер, несъответствия между данните, изисквани в НИСО и тези от законодателството и всичко, което създава пречки за бързото и ефективно въвеждане и обработка на данните.

Изпращайте въпросите си на електронен адрес ios@bia-bg.com

Ще Ви информираме допълнително за линка за участие в събитието.

Дата: 27.05.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1400