Дата: 15.02.2021

Източник: Професионална асоциация по роботика и автоматизация

Прочетено: 951

Какво ново в България?

Икономическите данни от последния месец на 2020 г. очертават сложна ситуация в множество сектори на българската икономика:

 • Търговия на дребно – спад с 12% спрямо декември 2019 г.
 • Добивна промишленост - спад с 3.3%.
 • Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ – спад с 6.0%.
 • Преработващата промишленост – спад с 2.2%.

Въпреки това, през 2020 г. сферата на роботиката и автоматизацията запази своята динамика. Именно автоматизирани решения помогнаха на множество индустриални предприятия да запазят или адаптират производствения си профил. Същевременно навлязоха множество нови дистанционни услуги, както и услуги по дистанционен мониторинг и управление, „zero-touch“ и „plug и produce“ решения. Растеж видяхме и в използването на краудсорсинг платформи за индустриален дизайн, системи за 3D печат, както и мобилни роботи, управляеми дистинционно през облака.

България не беше откъсната от тези процеси, като през 2020 г. у нас се реализираха:

 • Роботизирана поточна линия за пакетиране на шоколадови изделия
 • Първата изцяло автоматизирана линия за изрязване на полиуретанова пяна на Балканите
 • Контролна зала за автоматизирано управление и бързи анализи на текущия добив в рудни „Ада Тепе“
 • Внедряване на RPA технологията в две български банки
 • „МОС Роботикс“ разработи решение за автоматизация в тайландска мебелна фабрика
 • INDUSTRIA участва в проект за създаване на дигитален близнак в хранително-вкусовата промишленост
 • Българска ERP платформа подпомага доктори в проследяването на пандемията от COVID-19

Още за успехите на България в сферата на роботиката и автоматизацията четете ДОКЛАДА