11.03.2021

Европейската централна банка (ЕЦБ) се ангажира да засили закупуването на държавен дълг през следващите месеци в опит да ограничи нарастващата доходност на облигациите, които заплашват да навредят на икономическото възстановяване в региона.

ЕЦБ ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата за спешни покупки при пандемия (PEPP) с общ пакет на стойност 1,85 трлн. евро поне до края на март 2022 г. и при всички случаи, докато прецени, че коронавирусната криза е приключила.

Въз основа на оценка на условията за финансиране и перспективите за инфлацията Управителният съвет очаква покупките в рамките на PEPP през следващото тримесечие да се извършват със значително по-високи темпове, отколкото през първите месеци на тази година.

ЕЦБ ще купува гъвкаво в съответствие с пазарните условия и с оглед предотвратяване на затягане на условията за финансиране, става ясно от решението на банката.

В допълнение, ако могат да се поддържат благоприятни условия за финансиране с покупки на активи, които не изчерпват обхвата на хоризонта на PEPP, то програмата не трябва да се използва изцяло. По същия начин пакетът може да бъде калибриран отново, ако е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия за финансиране, за да се помогне за противодействие на негативния пандемичен шок по пътя на инфлацията.

Банката ще продължи да реинвестира плащанията по главница от падежи на ценни книжа, закупени по PEPP, поне до края на 2023 г.

На второ място нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро. Те ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се засили приспособителното въздействие на лихвените проценти. Програмата ще приключи малко преди ЕЦБ да започне да повишава ключовите лихвени проценти, става ясно още от съобщението.

Лихвените проценти по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени съответно на нива от 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква ключовите лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си или по-ниски нива, докато не види, че перспективите за инфлация стабилно се приближават до ниво, достатъчно близко до, но под 2% в рамките на прогнозния й хоризонт.

И накрая, Управителният съвет ще продължи да осигурява достатъчно ликвидност чрез своите операции по рефинансиране. По-специално, третата поредица от целеви операции за дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) остава привлекателен източник на финансиране за банките, подпомагайки банковото кредитиране на фирми и домакинства.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард ще коментира решенията на банката на пресконференция по-късно днес.

Доходността на облигациите от еврозоната спадна в отговор на решението.

Схемата PEPP е въведена през март 2020 г. вследствие на пандемията и се предвижда да продължи до март 2022 г.. Тя е на обща стойност 1,85 трилиона евро. Членът на ЕЦБ Йенс Вайдман заяви пред CNBC по-рано този месец, че промените в програмата за изкупуване на държавни облигации могат да бъдат наложени в опит да се успокоят пазарите на облигации.

Доходността на облигациите в еврозоната нараства от февруари. Доходността по американските книжа също се повиши, след като президентът Джо Байдън обяви мащабен план за фискални стимули.

Съществуват опасения, че нарастващата доходност може да промени икономическото възстановяване в Европа чрез повишаване на разходите за заеми за страни, които са засегнати от кризата с коронавируса. 

Това обаче е труден въпрос за централната банка, която не може да действа директно за справяне с доходността на облигациите, тъй като това не е част от нейните правомощия. Всеки такъв ход може да предизвика критики, че защитава правителствата от еврозоната от динамиката на пазара, и да породи очаквания, че винаги може да действа, когато доходността се повиши.

Икономически перспективи

Още през декември ЕЦБ прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) в еврозоната ще нарасне с 3,9% тази година и с 4,2% през 2022 г. ЕЦБ трябва да разкрие актуализираните си прогнози след днешното заседание.

Но много държави от ЕС продължават да бъдат блокирани, а други са въвели строги социални ограничения. В допълнение, разпространението на ваксините срещу Covid е бавно в региона. Това може да добави допълнителен натиск върху 19-те икономики от еврозоната и да възпрепятства тяхното икономическо възстановяване.

ЕЦБ призова различните правителства да засилят своите фискални отговори, аргументирайки се, че тежестта не може да лежи единствено върху плещите на централната банка. Европейският съюз се споразумя за безпрецедентна помощ миналата година, но тези средства трябва да бъдат изплатени едва от това лято.

*Материалът е допълнен към 15:26 часа.

Дата: 11.03.2021

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1627