20.10.2021

Банките от еврозоната трябва да бъдат правно обвързани да приемат планове, които определят как те ще намалят излагането си на рисковете, свързани с климата, през следващите 30 години, заяви в сряда членът на борда на Европейската централна банка Франк Елдерсон, предаде Ройтерс.

ЕЦБ оказва натиск върху 114-те банки, които се следят за адресиране на рисковете, произтичащи от изменението на климата - като опасности, свързани с времето, и новите правила, насочени към ограничаване на вредните емисии - чрез стрес тестове и искания за декларация за оповестяване (официален документ, който очертава условията, рисковете и правилата на финансова трансакция, като заем или инвестиция).

Елдерсон, който е част от надзорния банков орган в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, заяви, че банките трябва да бъдат упълномощени да се справят с рисковете, свързани с климата, или може никога да не оправдаят своите "възвишение намерения".

"Само чрез въвеждане на задължителни планове за преход "възвишените намерения" на банките през следващите 30 години могат да се превърнат в конкретни действия сега“, каза Елдерсон на събитие, организирано от австрийския финансов регулатор.

Правомощията на ЕЦБ като надзорен орган са ограничени от европейското и националното законодателство, напомня Ройтерс. Това в миналото поставяше ЕЦБ в затруднено положение, например когато се опитваше да принуди банките да се освобождават по-бързо от лошите кредити и се сблъскваше с противопоставяне от страна на членовете на Европейския парламент относно посегателство върху техните прерогативи.

Дата: 20.10.2021

Източник: БНР

Прочетено: 1882