20.05.2021

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД (еднолично дружество на Българската стопанска камара) подписаха договор за информационно и PR обслужване.

В рамките на партньорството ИК „Божидар Данев“ ще подпомага публичността на БАСЗЗ чрез изготвяне и разпространение на прессъобщения, организиране на събития, координиране на медийни участия, консултиране в сферата на публичните комуникации и др.

Учредена през 2007 г., БАСЗЗ с грижа за българската земя защитава вече 13 години правата и интересите на нейните собственици и собственици-ползватели. Асоциацията е член на Българската стопанска камара.

Издателска къща „Божидар Данев“ е създадена в края на 2019 г. и носи името на дългогодишния председател на Българската стопанска камара, който отдаде 25 години от своя живот (1993-2018 г.) за изграждането, развитието и утвърждаването на Камарата като водеща работодателска организация в България, както и за създаването и поддържането на нейния международен авторитет. Амбицията на ИК „Божидар Данев“ е да подпомага членовете на БСК при популяризирането на тяхната дейност, като им предоставя консултантски, рекламни и издателски услуги при преференциални условия.

За допълнителна информация: ИК „Божидар Данев“, ph@bia-bg.com

 

Дата: 20.05.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1878