Новини

ИК „Божидар Данев“ поема връзките с обществеността на БАСЗЗ

ИК „Божидар Данев“ поема връзките с обществеността на БАСЗЗ

+
БАСЗЗ направи дарения на още три болници в страната

БАСЗЗ направи дарения на още три болници в страната

+
БАСЗЗ дари лични предпазни средства и дезинфектанти за служителите на министерството на земеделието, храните и горите

БАСЗЗ дари лични предпазни средства и дезинфектанти за служителите на министерството на земеделието, храните и горите

+
БАСЗЗ дари 5000 лв. на БАН за научни разработки, свързани с борбата с Ковид-19

БАСЗЗ дари 5000 лв. на БАН за научни разработки, свързани с борбата с Ковид-19

+
Проведе се първото за годината заседание на УС на БСК

Проведе се първото за годината заседание на УС на БСК

+
Стайко Стайков
Председател
0895 50 31 91