Издателската къща носи името на  Божидар Данев в знак на почит към дългогодишния председател на Българската стопанска камара, който отдаде 25 години от своя живот (1993-2018 г.) за изграждането, развитието и утвърждаването на Камарата като водеща работодателска организация в България, както и за създаването и поддържането на нейния международен авторитет.

Акцент в работата на издателската къща се поставя върху две основни тематични направления:

  • Икономика и социално развитие – от гледна точка на спецификата на БСК като бизнес съюз с дългогодишно присъствие в публичното пространство чрез своята аналитична, прогностична и често мисионерско-образователна активност;
  • Българска култура и изкуство – с оглед специфичните интереси на Божидар Данев към творчеството на плеяда съвременни художници и скулптори.

В портфолиото на ИК „Божидар Данев“ попадат:

  • Издания от сферата на науката и публицистиката, документалистиката, каталози на съвременно изкуство, учебна литература и др., свързани с посочените по-горе тематични направления;
  • Периодични издания, вкл. списанието на БСК „Noblesse Oblige“;
  • Рекламно-информационни материали на БСК и членове на Камарата, вкл. по проекти с външно финансиране.

Вижте повече на адрес www.ik.bia-bg.com

Анета Алашка

Управител