17.06.2021

На 11 юни се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на “Асоциация на месопреработвателите в България” (член на БСК).

Събранието беше открито от Председателя на УС на АМБ Атанас Урджанов. Официален гост на събранието беше д-р Мариана Шумова - зам.-изпълнителен директор на БАБХ.

Г-н Урджанов приветства делегатите на Общото събрание с думите: „Уважаеми колеги, според всички прогнози, 2020 година се очакваше да е много силна за бизнеса. Те обаче не се сбъднаха и 2020 г. ще остане в историята като една объркана и трудна година. Изправи много хора и бизнеси пред неочаквани предизвикателства. Целият свят беше изправен пред безпрецедентна криза. Пандемията на COVID-19 доведе до несигурност за бизнеса. Във времена като това, осигуряването на продоволствената сигурност е един от най-важните проблеми за 500 милиона европейски граждани. Затова продоволствената сигурност, наличността и производството на храни бяха предизвикателствата, с които трябваше да се справят фермери и производители.“

За деловото протичане на събранието за Председател на събранието беше избран г-н Кирил Вътев.

Г-н Урджанов направи кратко резюме на отчетния доклад за 2020 г. като представи данни за производство на месо в България, Европейския съюз и света. Износ и внос на месо и месни продукти, дейностите на АМБ през 2020 г. и очерта плана за работа на асоциацията през 2021 г.

Направена беше равносметка на някои от проблемите и приоритетите на бранша, поставяни нееднократно, като недостиг на български суровини за месопреработка, липса на държавна политика и стратегия за развитие на бранша, липса на Закон за браншовите организации, недостатъчно финансиране по европейски и национални мерки.

След разисквания в залата събранието приключи с обобщението, че за разлика от някои браншове, месопреработвателите продължават да работят, макар и с намалени обеми, поради намаленото потребление. Но нека приемем новите реалности като предизвикателство, което ще ни направи още по-силни и сплотени и заредени с оптимизъм, на който сме способни. Надяваме се скоро отново да се върнем към нормалния начин на живот.

Дата: 17.06.2021

Източник: Асоциация на месопреработвателите в България

Прочетено: 1241