30.06.2021

ОББ сключи споразумение с Фонда на фондовете за изменение и допълнение към "Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19" в рамките на обявената от правителството "Програма "Възстановяване". Тя има за цел да предостави достъп на малкия и среден бизнес до ресурс от близо 2,5 млрд. лв.

Програмата ще улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията, предизвикана от Covid-19. Компаниите ще могат да получат свеж финансов ресурс за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Актуализираните условия на гаранция предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение.

Сред останалите предимства за бизнеса са още съкратени срокове за получаване на одобрение и възможност за усвояване; възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период; разсрочване на изплащането до 84 месеца; яснота на процеса и минимизиране на административната тежест; финансиране до 3 млн. лв. и до 70% от оборота за 2019 или 2020 г. според това за коя година той е бил по-голям; достъпност във всички клонове на банките партньори, с което се осигурява отлично покритие на територията на цялата страна.

Крайните получатели са малките и средни предприятия (МСП).

Дата: 30.06.2021

Източник: Economynews.bg

Прочетено: 2042