12.11.2021

Зам.-председателят на БСК участва в седмата научна конференция „Икономически предизвикателства 2021: криза, възстановяване, устойчивост", организирана от УНСС

На 12 ноември 2021 г. се проведе седмата научна конференция, организирана от катедра „Икономикс" на тема „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2021: КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ", под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Конференцията беше открита от г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства. Във форума участваха изявени учени и изследователи, утвърдени професионалисти, представители на изпълнителната власт, успешни предприемачи, студенти и докторанти. Сред официалните лица бе и зам.-председателят на БСК Мария Минчева. В своето приветствие към участниците тя сподели проблемите на бизнеса, породени от Covid-19. Според Мария Минчева, политическият отговор на тази здравна по своя генезис криза ще бъде обект на научни разработки в продължение на десетилетия. В своето изказване тя подчерта, че за предприятията и работодателските организациите първите месеци на кризата са били свързан с почти денонощни усилия и работа. "Компаниите трябваше да реорганизират работата и служителите си, така че да ги запазят. Работодателските организации трябваше да защитят в максимална степен възможностите на членовете си да съхранят дейността си. Телефоните в Българската стопанска камара буквално прегряваха ежедневно. Макар и трудно, благодарение на европейската рамка, България успя до известна степен да формира своя непосредствен отговор. Защото кризата от здравна премина изключително бързо в икономическа и социална", каза Мария Минчева.

Тя сподели, че най-потърпевши са били предприятията от сферата на услугите, туризма и производството, заради прекъснатите вериги на доставки. Въпреки трудностите, през 2021 г. се наблюдава и плавно възстановяване на предприятия от същите тези сектори, които се връщат към предкризисните нива. "Очаквано, след резкия спад, възстановяването на икономическата активност доведе и до увеличаване на инфлацията. През последните месеци се наблюдава и изключителен ръст на цените на електроенергията, което допълнително усложни нещата. Допълнително предизвикателство през последните месеци е и прерастването на кризата от здравна, икономическа и социална, в политическа такава. Липсата на действащ парламент и политическо мнозинство, което да излъчи редовно правителство, е допълнителна пречка пред предприемането на фискални и други мерки, които да управляват икономическите процеси", посочи още зам.-председателя на БСК и подчерта, че политическата нестабилност е забавила изготвянето и внасянето на Националния план за възстановяване и устойчивост и България не успя да се справи в първоначално предвидения срок – 30 април.

Зам.-председателят на БСК напомни, че служебното правителство се зае с амбициозната задача да подобри разработеното до момента, но на практика възможностите му бяха силно ограничени. Така подобреният план беше депозиран през месец октомври в ЕК, като на този етап са неясни перспективите дали все още България има шанс за одобрение в рамките на тази година, което би позволило и получаване на авансово плащане в размер на 13 на сто.

Г-жа Минчева каза още, че липсата на действащ парламент поставя и изпитанието да посрещнем новата година без приет държавен бюджет и, съответно - без бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Националната здпавноосигурителна каса. Все още няма и одобрено споразумение за партньорство, което да даде ход на оперативните програми (вече само програми) през следващия програмен период.

"И в този контекст, като че ли е време да говорим не само за криза, но и за възстановяване. И то за устойчиво възстановяване, което минава и през трансформация и нови политики, свързани с т.нар. дигитален и зелен преход. Теми, за които като че ли повече се говори, отколкото се прави. Липсата на структуриран подход на ниво стратегическо планиране може да окаже съществена пречка пред възможностите на икономическото възстановяване и развитие на България.

И тук смятам, че ролята на академичната общност е много важна. Необходими са аргументирани отговори на редица въпроси, като това какви са правилните икономически политики в настоящата ситуация". С тези думи г-жа Минчева завърши своето изказване и пожела успех на участниците в конференцията.

Ежегодната конференция на катедрата се утвърди като значим научен форум през последното десетилетие.

Предвид пандемичната обстановка, конференцията се проведе изцяло онлайн, като са предвидени две възможности за участие - с доклад и/или изказване.

Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник, а избрани разработки ще бъдат предложени за публикуване в списанието „Научни трудове“ на УНСС, което е индексирано в CEEOL, RePec и др. бази данни.

                      

ВИДЕО

 

 

Дата: 12.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 767