15.06.2022

Интервю на Мартин Стоянов за Радио Стара Загора.

Семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора, ще се проведе в Стара Загора. В рамките на събитието ще бъде представено наскоро стартиралото виртуално изложение за продукти на биологична основа. Участниците  ще имат възможност да чуят от първо лице опит на предприемач, който ще ги запознае със своите бизнес идеи и продукти. Участие ще вземат и ученици от гимназии в града.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като селскостопански култури, горски, речни и морски ресурси и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата.

Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Повече за идеята разказа в „Минутите за Зелената сделка“ Мартин Стоянов, експерт по проекта. Българската стопанска камара организира семинар  в рамките на европейския проект BE-Rural („Био-базирани стратегии и планове за засилено регионално развитие в ЕС“), по програма Хоризонт 2020. Стара Загора е целеви регион за България.

Чуйте записа

Дата: 15.06.2022

Източник: Българско национално радио

Прочетено: 256