23.06.2022

Председателят на БСК Добри Митрев и зам.-председателят Мария Минчева са гости на форума

Председателят на БСК участва в провеждащото се днес, в Пловдив, Общо събрание на Браншова асоциация „Полимери“ (БАП), член на БСК. Г-н Митрев запозна участниците в заседанието с активностите на БСК и на останалите работодателски организации, обединени в АОБР, във връзка с преодоляването на проблемите с високите енергийни цени за небитовите потребители.

Председателят на БСК благодари на БАП за партньорството и колегиалността, както и за активното участие в създаването на инициативата КРИК (КРъгова ИКономика), която обединява браншови организации и компании, в подкрепа на прехода към кръгова икономика и устойчиви бизнес модели. Едно от направленията в инициативата е „Пластмаса и опаковки“, където БАП участва активно. БАП е и сред инициаторите и учредителите на „Пластик Пакт – България“ – инициатива, единствена по рода си на Балканите, подкрепена от МОСВ, МИР и МОН. БАП активно участва работни срещи с ведомства иинституции и в провеждането на редовни консултации, дискусии, анкетнипроучвания, които БСК организира.

„Без Вашата одкрепа и експертизата трудно бихме могли да се справим по редица теми, свързани със законодателството и практиката в областта на околната среда. Убедени сме, че това сътрудничество ще продължи да се развива все по-успешно. Пожелавам Ви да съхранявате енергията и ентусиазма за работа в името на конкурентоспособна и благоприятна бизнес среда, с ясни и последователни политики за развитието на пластмасопреработващата промишленост и полимерната индустрия у нас“, каза Добри Митрев.

 

Дата: 23.06.2022

Източник: БСК

Прочетено: 203