17.05.2023

BusinessEurope в партньорство с националните федерации, членуващи в организацията, провежда в периода от 11 май до 07 юни 2023 г. SWOT анализ на промишлените разрешителни в Европа с оглед на:

  • изграждане на солидно общо разбиране за силните и слабите страни на промишлените разрешителни в Европа;
  • оценка на последните законодателни инициативи на ниво ЕС в областта на разрешителните и тяхното очаквано въздействие; 
  • разработване на препоръки за политики както на ниво ЕС, така и на национално ниво, за да се увеличат максимално възможностите и да се намалят рисковете.

Настоящото проучване е първата ключова стъпка в процеса. Бъдете сигурни, че всички Ваши отговори ще бъдат напълно обобщени и анонимизирани. Това означава, че ще гарантираме, че отговорите няма да могат да бъдат проследени до отделните респонденти. Предварително Ви благодарим за отделеното време за попълване на въпросника.

ВЪПРОСНИК

 

Дата: 17.05.2023

Източник: БСК

Прочетено: 213