Дата: 07.11.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2845


Изх. № 2016/ 06.11.06 г.

ДО 
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ –
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ –
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН –
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ –
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА –
МИНИСТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ВЪПРОСИ

Г-Н АСЕН ГАГАУЗОВ –
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-Н ГЕОРГИ БОЖИНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н СОЛОМОН ПАСИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на Национални планове за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове и поемането на ангажименти за намаляване на емисиите за т.нар. период “след Киото”, Изпълнителното бюро на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес прие официална Позиция, която прилагам към настоящето писмо.

Интересът ни към този проблем е свързан с перспективата за траен икономически ръст и очертаващите се сериозни инвестиции, в т.ч., в производството на метали, цимент, енергетиката, транспорта и други “въглерод интензивни” сектори.

Въпреки, че към настоящия момент България емитира два пъти по-малко парникови газове спрямо задълженията си по Протокола от Киото, съществува реална опасност след 2013 г. страната ни да се окаже в положение на дефицит на емисионни права. Това ще наложи закупуване на емисионни права, понасяне на санкции или други тежести в международен или европейски контекст, влошаване на инвестиционния климат и други негативни последици. В момента страната и операторите на инсталации продават емисионни права по проекти за съвместно изпълнение на значително по-ниски от текущите и прогнозни цени на европейския пазар, а Р България се готви да ратифицира нови двустранни споразумения и пилотна реализация на т.н. “Схема за зелени инвестиции”.

В тази връзка, предлагаме да се преразгледа водената до този момент политика спрямо проектите за съвместно изпълнение, да се резервират емисионни права от периода 2008-2012 г. и да се използват през периода 2013-2020 (2025)г. Важно е да се отбележи, че аналогични мерки вече са предприети официално или негласно от новоприети страни-членки на ЕС и Румъния.

Ползвам случая да Ви уверява в готовността ни за сътрудничество при формулиране на национални позиции и тяхното отстояване в международен и европейски контекст, включително чрез UNICE – Конфедерацията на европейския бизнес, чиито член е БСК.

С уважение,

 БОЖИДАР ДАНЕВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ