Дата: 29.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3048

В БСК се проведе среща с ръководители и експерти от заинтересованите браншови организации - Браншова камара на енергетиците, Браншова асоциация по металургична индустрия, Българска асоциация по рециклиране и Българската браншова камара на железопътния транспорт по предлаганите промени в проекта на Закона за управление на отпадъците.

Участниците в срещата разгледаха и обсъдиха мерки за подобряване на практиката и подготовката на общи предложения за промяна в регламентирането на търговията с отпадъци от черни и цветни метали.

Работната група ще продължи своята дейност през август.