www.swan-interreg.com

ДОКЛАДДоклад 2 (резюме)

 Бюлетин 1Бюлетин 2

Бюджет - 968 000,00 €

Финансираща институция/програма - INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“

Проектът е насочен към разработването системи SWAN, създаване на политики по околна среда и стратегии за подобряване на управлението на отпадъците и прилагане (внедряване) на пилотна верига на стойността.

Цели:

 • Разработване на иновативна информационна платформа, която ще свързва индустриалните сектори или производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна и Балканския регион, за рециклиране чрез продажбата им като суровина на други индустриабви сектори или предприятия;
 • Значително намаляване на вноса на суровини, намаляване на промишлените отпадъци и депата, намаляване с повече от 1% , на емисиите на  CO2, като при това се подпомага създаването на работни места, нови бизнес възможности и «зелен растеж»;
 • Създаване на възможности за обмен на съпътстващи продукти и ресурси между предприятията;
 • Създаване на мрежа между индустриалните сектори и организации от всички сектори на бизнеса с цел подобряване на устойчивостта и ефективността на ресурсите;
 • Разработване инструментариум за подобряване на регионалното развитие и управлението на отпадъците;

Целеви групи

 • Организации, разработващи политики за управление на ресурсите
 • Организации, които образуват (Производители) или събират отпадъци
 • Промишлени фирми
 • Широката общественост

Партньори 

 1. Асоциация на общините в регион Атика, Гърция (водещ партньор)
 2. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 3. Министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени, Гърция
 4. Егейски университет (Катедра по бизнес), Гърция
 5. Министерство на околната среда, горите и водите, Албания
 6. ILIRIA – Асоциация за защита и социално и екологично развитие (НПО), Албания
 7. Технически университет Кипър (Катедра за науки и технологии за околната среда), Кипър

 Срок за изпълнение: 30 юни 2020 г.

Илиана Павлова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 21
Прочетено:4563