Сайт на проекта:  http://skillsact4vet.eu/

Номер на договора за финансиране: Erasmus+ Project 2019-1-ES01-KA202-065610

Период на изпълнение: 01. 09. 2019 – 31.08. 2021

Бюджетна линия: Еразъм +

Финансираща институция/програма: Еразъм +

Общ бюджет: 244 000 €

Роля на БСК в проекта: Бенефициент

Партньори по проекта: Elidea Associated Psychologists; BIA; Militos Consulting S.A.; ADi (a.s.b.l.); “M.V. Lomonosov” Vocational School of Electrical Engineering & Electronics; R&DO Ltd.

Географски обхват: Международен

Цели:

  • да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина;
  • да насърчи съвместните усилия на предприятия, училища и образователни институции заедно да изградят и приложат програмата за краткосрочни стажове в чужбина, за да се подобри въздействието на стажа както върху учащите, така и за компаниите;

Целеви групи: ученици, учители и работодатели

Основни дейности: Проектът „Skills Act 4 VET“ адресира следните въпроси:

  • Как транснационалните краткосрочни стажове в чужбина могат ефективно да осигурят изграждане на уменията сред младите участници?
  • Кои меки умения, водещи до промяна, могат да бъдат ефективно активирани чрез транснационална краткосрочен стаж в чужбина?
  • Как училищата и институциите, участващи в проекти за стаж в чужбина, могат да улеснят активирането на меки умения, водещи до промяна?
  • Като цяло проектът има за цел да получи директна обратна връзка от над 2000 ученици и 800 учители от България, Испания, Италия, Гърция и Кипър. 
Веселин Илиев
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 54
Прочетено:277