Към БСК функционира Консултантски център по прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 г., съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Центърът предлага следните услуги:

  • провеждане на специализирани обучения по въпросите на GDPR;
  • извършване на правни анализи, изготвяне на доклади, свързани със степента на съответствие на процесите по обработване на данни;
  • предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“;
  • насочване към експерти в сферата на защита на лични данни и правото на неприкосновеност.

Дейността на центъра се осъществява в партньорство с Фондация „Право и Интернет”.

Като организация, активна в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, в последните години Фондация „Право и Интернет“ осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита на лични данни. В тази връзка, значителна част от проектите, които фондацията координира и изпълнява, са посветени на различните аспекти на защита на лични данни.

Прочетено: 2803