Професионално обучение по национално лицензирани програми; ЗБУТ и OHSAS-18001

Професионално обучение по национално лицензирани програми; ЗБУТ и OHSAS-18001

+
Подготовка и управление на европроекти

Подготовка и управление на европроекти

+
Финансово и инвестиционно консултиране за МСП. Изготвяне на бизнес планове.

Финансово и инвестиционно консултиране за МСП. Изготвяне на бизнес планове.

+
Консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство

Консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство

+
Консултантски център по въпросите на GDPR

Консултантски център по въпросите на GDPR

+
Правна помощ и консултиране при регистрация на търговски дружества и НПО, обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури, осъществяване на сливания и придобивания. Съдействие в областта на конкуренцията и др.

Правна помощ и консултиране при регистрация на търговски дружества и НПО, обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури, осъществяване на сливания и придобивания. Съдействие в областта на конкуренцията и др.

+
Външнотърговски и митнически консултации

Външнотърговски и митнически консултации

+
Оценка и управление на процеси в МСП

Оценка и управление на процеси в МСП

+
Обучение по информационни и комуникационни технологии. Сиско академия.

Обучение по информационни и комуникационни технологии. Сиско академия.

+
ОКОЛНА СРЕДА: обучение; консултиране; екооценки; системи ISO-14001 и ЕМАS

ОКОЛНА СРЕДА: обучение; консултиране; екооценки; системи ISO-14001 и ЕМАS

+
Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

+
Управление на човешките ресурси: анализи, обучения, консултиране

Управление на човешките ресурси: анализи, обучения, консултиране

+
КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

+