06.07.2006

2006-07-06

 

ПОЗИЦИЯ НА БСК ПО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА

МИНИМАЛНАТА И НИСКИТЕ ПЕНСИИ

На 7 юли т.г. Комисията по осигурителни отношения на Националния съвет по тристранно сътрудничество започва да обсъжда предложението на правителството за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 85 лв., на пенсиите до 120 лв. – с 5 на сто и до 150 лв. – с 4 на сто.

Българска стопанска камара намира за правилно откъсването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от социалната пенсия, тъй като последната се отпуска на лица без осигурителен принос.

Същевременно счита за крайно погрешна провежданата в последно време политика за нарастване само на ниските пенсии. Подобна политика води до унищожаване на стимулите за осигуряване на по-висок доход и превръща работниците и служителите в съюзници на некоректните работодатели, укриващи действителните размери на трудовите възнаграждения.

Данните показват, че подобна политика откъсва все повече размера на пенсията от осигурителния принос на лицето и превръща социалното осигуряване в система за социално подпомагане. Ако в момента лицата с минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст представляват 18,6 на сто от всички пенсионери, след 1 юли 2006 г. те ще надвишат 25 на сто.

При сегашното равнище на средния осигурителен доход от около 356 лв. всяка жена, навършила пенсионна възраст и набрала 92 точки, ще получава минималната пенсия, ако заплатата й е до 254 лв.Аналогично, всеки мъж, навършил пенсионна възраст и набрал 100 точки, ще получава минималната пенсия, ако заплатата му е до 230 лв.

Тези изчисления показват, че за лицата със сравнително по-ниски заплати е напълно безразлично дали ще бъдат осигурявани на действителния им размер или на минималната работна заплата. Вярно е, че много от ниските пенсии са на лица, пенсионирали се преди повече години, и техните размери изостанаха от по-новите пенсии поради инфлацията и по-ниската база, от която са определени. Но също така е вярно, че много от тези пенсии са отпуснати на лица с малък осигурителен принос – преди пенсионната реформа бяха достатъчни 20 години осигурителен стаж за жените и 25 години за мъжете.

По наше мнение, правилната политика се изразява не в преимущественото повишение на ниските пенсии, а в търсенето на формула за по-голямо обвързване размера на пенсията с осигурителния принос.


Позиция на БСК по увеличението на минималната и ниските пенсии
Добави мнение