24.03.2020

Изх. № - 1-56/19.03.20

 

ДО:

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                                     

ДО:

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ДО:

Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 

ДО:

Г-Н АНГЕЛ ТРАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 

ОТНОСНО:  Прилагане на Заповед РД 01-130 от 17.03.2020 на Министъра на здравеопазването за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Браншова Асоциация Полимери приветства мерките за защита на здравето и благосъстоянието на населението, предприети от Българските институции, но бихме искали да обърнем Вашето внимание към създалото се положение при прилагането на мерките за карантина за ограничаване разпространението на COVID-19 и възникналите затруднения при транспортирането на суровини и стоки.

Във връзка със горепосочената заповед от 17.03.2020 година за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината, бихме искали да изразим нашата сериозна загриженост, как нейното прилагане в настоящия момент се отразява върху доставките на стоки, суровини и материали от и за България.

Бихме искали да получим ясно тълкование на текста на заповедта, свързан с българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (т.1.1), а именно:

  1. Какви са правилата за поставяне под карантина на тези водачи за периода им на престой в България.
  2. Къде трябва да се осъществява карантината – в момента водачите си отиват по домовете и автоматично попадат под 14 дневна карантина.
  3. Как по-краткия срок на карантина ще се удостоверява пред гранична полиция и местните РЗИ, така че тези водачи да не попадат под ударите на закона, който предвижда затвор и сериозни глоби за неспазване на 14 дневната карантина.

Полимерната промишленост е основният доставчик на суровини и материали за производство на медицинско оборудване, ръкавици, очила, маски и лични предпазни средства, свързани със здравето както за медицинския персонал така и на гражданите. Наред с това пластмасовите опаковки защитават и съхраняват стоките, особено хранителните – от замърсяване, влажност или контакт с хора. Безпрепятственият транспорт на пластмасови опаковки е от решаващо значение за поддържане на достъпността на артикулите в магазинната мрежа, за да достигнат те до крайните потребители в Европа.

Свободата на придвижване на тези стоки е от съществена важност за поддържане на хигиената, здравето и безопасността при доставката на много продукти, като материали и контейнери за контакт с храни, предпазни средства и лекарства.

Молим за незабавното Ви официално становище по поставените въпроси, защото огромна част от българските компании, работещи за европейските пазари, вече изпитват съществени затруднения при организацията на транспорта, а непрекъснатостта на доставките е от критично значение за и без това сериозно затруднената ни индустрия.

 

Молим също, да се подсигури възможност за доставки на полимерни суровини за опаковки за фармацевтични и нефармацевтични приложения и транспорта на опаковки от пластмаси в Европейския съюз.

 

 

 

 

С Уважение:

 

                

Цветанка Тодорова                                                                    

          Председател на УС на БАП

 


Становище на Браншова асоциация Полимери във връзка с кризата около COVID-19
Добави мнение