03.09.2021

 

Изх. № 05-10-10/ 3.9.2021 г.

 

ДО

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ОТНОСНО: Публикуваната за обществено обсъждане Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Бизнесът подкрепя въвеждането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и оценява усилията на екипа на Министерството за подготовката на проекта на Наредба. Уверени сме, че това ща бъде стъпка, която ще доведе до ускоряване на прехода към кръгова икономика и устойчиви бизнес модели.

Във връзка с процедурата за обществено обсъждане предлагаме на Вашето внимание коментарите и предложенията на бизнеса организации, представлявани от БСК, както следва:

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/

Браншова асоциация полимери /БАП/

Българска асоциация на тютюневата индустрия /БАТИ/

Българска камара на химическата промишленост /БКХП/

Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА)

Сдружение „Храни и напитки България"

Съюз на пивоварите в Република България /СПБ/

Предложенията на бизнеса са подредени в хронологията на текстовете от проекта на Наредба.

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК!


Относно проекта на Наредба за намаляване на въздействието на пластмасови продукти върху околната среда
Добави мнение