05.12.2022

 

Изх. № 02-00-60/ 5.12.2022 г.

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, сигн. № 48-254-01-67, внесен от н.п. Костадин Костадинов и група народни представители на 17 ноември 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Предвид предстоящото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), сигн. № 48-254-01-67, внесен от н.п. Костадинов Костадинов и група народни представители, и след получено писмено становище от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ) – член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), изразяваме следната позиция:

БСК се присъединява към изразеното от АОВХ писмено становище, вх. № ПГ-48-206-01-37/05.12.2022 г., като подкрепя направените с горепосочения законопроект предложения за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В допълнение към изразената позиция, бихме искали да акцентираме върху още един аргумент в подкрепа на създаване на възможност за издаване на ваучерите за храна и на електронен носител. Дигитализирането на ваучерите за храна ще елиминира случаите на тяхната повторна употреба, т. нар. „рециклиране“ на ваучери – нелоялна търговска практика, за която бяхме сигнализирани от наши членове, чрез която нерегламентирано се увеличава годишната квота на ваучери за храна и се ощетява държавният бюджет. Подобна практика се наблюдава при някои търговци, които приемат плащания с ваучери и впоследствие ги използват за закупуване на хранителни стоки в търговските вериги, вместо да ги изпратят за осребряване на съответния оператор на ваучери за храна. Зареждане на стойността на ваучерите за храна в електронен носител ще преустанови подобни случаи на недобросъвестно икономическо поведение и ще допринесе за „изсветляване“ на търговските обороти.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


БСК: Електронните ваучери за храна ще спрат нелоялните търговски практики
Добави мнение