Представяне

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел. В момента при нас членуват 240 фирми и сме единствената организация с нестопанска цел на национално ниво в бранша.  В БКДМП на доброволни начала могат да членуват юридически и физически лица заети с производствена, търговска, изследователска и друга дейност свързана с преработването на дървесина, производството и търговията с дървесни материали, мебели, дограма, дървени къщи, както и производството и търговията с машини, продукти, материали и обков свързани с дървопреработването и производството на мебели.

Васил Живков
Председател
0888 30 81 04