Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 2 от 2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи - срок до 15.04.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:


Финанси и данъчна политика
Добави мнение