Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

Проект на ПМС за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г - срок до 02.10.2023

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на социалната политика и заетост:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта - внесен от МС на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - внесен в в НС от МС на 12.05.2023

ЗИД на Кодекса на труда - внесен в НС на 05.05.2023 от ПП-ДБ

ЗИД на Кодекса за социално осигуряване , сигн. 49-354-01-17 /28.04.2023, Вносители: К. Нинова и др. н. п.

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване  - внесен от К. Нинова и др. /БСП/ на 26.04.2023

 

 


Социална политика и заетост: минималната работна заплата за страната за 2024 г
Добави мнение