Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ЗИД на Кодекса на труда - срок до 03.05.2022

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги - срок до 09.05.2022

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 от 02.06.2014 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.48 от 2014 г., доп. бр.55 от 2017 г., доп. бр.21 от 2019 г.) за създаване на Национален съвет по демографска политика към МС - срок до 20.05.2022

Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на социалната политика и заетост:

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда - внесен в НС от Възраждане на 15.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 17.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ - внесен в НС от ИТН на 19.01.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта - внесен в НС от МС на 03.12.2021


Социална политика и заетост: Национален съвет по демографска политика към МС
Добави мнение