Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето - срок до 13.12.2020

- Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г.  - срок до 09.12.2020

- ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  - срок до 09.12.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:


Социална политика и заетост
Добави мнение