Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила"  - срок до 03.1.2019 г.  

- Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. - срок до 23.12.2018

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - срок до 16.12.2018 г.  

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика