Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта - срок до 20.06.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - срок до 10.07.2024

Проект на План за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) - срок до 15.07.2024

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на социалната политика и заетост:

 

 

 


Социална политика и заетост: Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта
Добави мнение