Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно оси ... - срок до 30.08.2021

- ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК - срок до 22.08.2021

- Проект на НАРЕДБА за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. - срок до 23.08.2021

- Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 - срок до 14.08.2021

- Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 - срок до 12.08.2021

- Проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 - срок до 12.08.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2022 г. - срок до 09.08.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методика за определяне на линията на бедност за страната - срок до 09.08.2021


Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда - внесен в НС от Д. Сачева и др. на 28.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта - внесен в НС от Д. Сачева и др. на 28.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда - внесен в НС от М. Капон и др. на 27.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца - внесен в НС от Мая манолова и др. на 23.07.2021

- Законопроект за възрастните хора  - внесен в НС от БСП на 21.07.2021

- Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване -  внесен в НС от БСП на 21.07.2021

- Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси -  внесен в НС от БСП на 21.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца   - внесен в НС от БСП на 21.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - внесен в НС от БСП на 21.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - внесен в НС от Мая манолова и др. на 21.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ - внесен в НС от Мая манолова и др. на 21.07.2021


Социална политика и заетост
Добави мнение