Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език - срок до 12.06.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост - срок до 16.06.2023

ОТЧЕТ ЗА 2021 - 2022 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 г.) - срок до 28.06.2023

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на социалната политика и заетост:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта - внесен от МС на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - внесен в в НС от МС на 12.05.2023

ЗИД на Кодекса на труда - внесен в НС на 05.05.2023 от ПП-ДБ

ЗИД на Кодекса за социално осигуряване , сигн. 49-354-01-17 /28.04.2023, Вносители: К. Нинова и др. н. п.

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване  - внесен от К. Нинова и др. /БСП/ на 26.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда - внесен от К. Нинова и др. /БСП/ на 20.04.2023

 


Социална политика и заетост: нов размер на социалната пенсия за старост
Добави мнение