Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция - срок до 15.03.2019

- Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г.за реда и условията за определяне на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ - срок до 07.03.2019

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП - срок до 24.2.2019 г.  

- Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) - срок до 17.02.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика