Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Заповед за изменение на Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила" - срок до 12.03.2020

- Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания - срок до 28.02.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:

 


Социална политика и заетост
Добави мнение