Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Закон за социалните услуги - срок до 15.11.2018 г.  

- Проект на Отчет за 2017 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) - срок до 24.10.2018 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика