Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане

Проект на наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства - 11.05.2022

- Проект на наредба за таксите по Закона за подземните богатства - срок до 13.05.2022

- Наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства - срок до 30.05.2022

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен в НС от ДПС на 31.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници - внесен в НС от ПП на 11.03.2022

- Законопроект за изменение на Закона за енергетиката  - внесен в НС от  н.п. от "Възраждане" на 22.12.2021

 

 


Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства
Добави мнение