Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен от ОП в НС на 30.07.2020

 


Енергетика
Добави мнение