Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - срок до 09.07.2021

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

 

 


Енергетика
Добави мнение