Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

Няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен от ГЕРБ на 29.05.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства - внесен от МС в НС на 02.04.2020

 

 


Енергетика
Добави мнение