Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Доклад и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - срок до 18.11.2019

- Доклад и Проект на НИД на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - срок за становища до 07.11.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти - внесен от МС в НС на 15.10.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия  - внесен от МС в НС на 02.09.2019

- ЗИД на Закона за енергетиката, 854-01-19/ 27.03.2018 - Обединен законопроект