Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - срок до 09.12.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен в НС от ГЕРБ на 11.11.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен от ОП в НС на 30.07.2020

 


Енергетика
Добави мнение