Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти - внесен от МС в НС на 15.10.2019

 

 


Енергетика
Добави мнение