Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози- срок до 21.07.2024

Закон за изменение на Закона за обществените поръчки - срок до 27.07.2024


Внесени в 50-то Народно събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение  - внесен от МС на 05.07.2024

Законопроект за въвеждане на еврото в Република България - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.  - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от ПП-ДБ на 28.06.2024

Законопроект за изменение на Закона за комисията за финансов надзор - внесен от Възраждане на 26.06.2024

Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен от БСП на 21.06.2024

Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - внесен от БСП на 21.06.2024

 


Финанси: Законопроект за въвеждане на еврото в РБ
Добави мнение