Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

-Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд - срок до 30.04.2022

Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен в НС от ДБ, ПП, ИТН и БСП на 21.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа  - внесен в НС от МС на 21.04.2022

- Законопроект за изменение на Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми  - внесен в НС отВъзраждане на 21.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - внесен в НС от ДПС на 07.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - внесен в НС от МС на 10.02.2022

- Законопроект за изменение на Закона за Комисията за финансов надзор - внесен в НС от Възраждане на 08.02.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен от Възраждане в НС на 28.01.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи - внесен в НС от МС на 28.01.2022

- ЗИД на Закона за публичните финанси - внесен от ДПС в НС на 19.01.2022

 


Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/
Добави мнение