Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на фина - срок до 03.07.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция - внесен в НС от МС на 01.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. - внесен от МС на 30.05.2023

Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен от Възраждане на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - внесен от ПП-ДБ на 12.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти  - внесен в НС от МС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор  - внесен в НС от Възраждане на 10.05.2023

Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.- внесен от МС на 28.04.2023

Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.  - внесен от МС на 28.04.2023

Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г.  - внесен от МС на 28.04.2023


Финанси и данъчна политика: разпоредби на ЗДБ на НЗОК, ЗБ на ДОО и ДБ на РБ
Добави мнение